Verdensmål - Fællesspisning, bogsalg og sorteringstips

31.10.23
Det summer af bæredygtig virketrang og grønne initiativer på Horsens Kommunes Biblioteker, der nu skal verdensmålscertificeres. Men hvad betyder det?

Af Gro Johanne Vase, formidler

Måske har du bemærket det. Det farvede, cirkelformede logo for FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er begyndt at fylde mere og mere på bibliotekernes udstillinger, på hjemmesiden og i arrangementsfolderen. 

I takt med at Horsens Kommunes Biblioteker skal verdensmålscertificeres, er der kommet større opmærksomhed omkring workshops og inspirationsoplæg  med udgangspunkt i ét eller flere verdensmål, samtidigt med at bæredygtigt forbrug er blevet mere synligt i bibliotekets dagligdag. 

Selv om den forestående certificering er ny, er arbejdet med for eksempel bæredygtighed og borgerinddragelse det dog ikke.

”Verdensmål handler blandt andet om bæredygtighed, og et bibliotek er som udgangspunkt noget af det mest bæredygtige, jeg kan forestille mig,” lyder det fra biblioteksleder Claus Hagstrøm Hansen. 

”Det har vi været i 150 år med udlån af bøger, film og legetøj. Men vi er også en kæmpe ressource, hvad angår borgerinddragelse og partnerskaber for handling, som er det 17. verdensmål. Det vil certificeringen være en blåstempling af, samtidigt med, at  certificeringen vil gøre os skarpere på, hvordan vi kan gøre det bedre i fremtiden,” fortæller Claus Hagstrøm Hansen.

UGE17 satte fokus på verdensmål 

Ét af de seneste tiltag med fokus på verdensmål er den landsdækkende temauge, UGE17, som løb af stablen for første gang i april 2023. 

Horsens Kommunes Biblioteker markerede ugen i samarbejde med flere lokale organisationer og ildsjæle, hvis arbejde på den ene eller anden måde har rod i ét eller flere verdensmål. 

Ugen bød således på et overvældende program bestående af aktiviteter og foredrag om alt fra unges mentale trivsel til vegetarisk hverdagskost, bogsalg, filmvisninger, gåture og fællessange. 

UGE17 finder sted igen i 2024. På billederne på modstående side kan du se et lille udvalg af det, Horsens Kommunes Biblioteker gør for at sætte kurs mod en mere bæredygtig fremtid. Ikke kun i UGE17, men også resten af året og også internt i personalegruppen.
Og på de følgende sider får du både sorteringstips og en klimasang.

Fakta | Certificering?

En verdensmålscertificering skal styrke bibliotekernes rolle som drivkraft for borgerinddragelse og bæredygtighed. Det skal ske ved, at bibliotekerne selv bidrager til bæredygtige løsninger, samarbejder med lokalsamfundet og ansporer borgerne til at engagere sig. Cerificeringen varetages af CHORA 2030. Flere biblioteker er allerede certificeret, og i Horsens er vi godt på vej.

Tags