Oplysningspligt

Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

Vi behandler dine og/eller dit barns personoplysninger med de formål at udlåne materialer og stille biblioteksservices til rådighed, jf. bibliotekslovens kapitel 1 og 3. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og litra e (almindelige personoplysninger) Oplysninger om cpr. nr. behandles efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

De kategorier af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer
  • Oplysninger om cpr.nr.

Horsens Kommune er dataansvarlig

Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Tlf.: 76292929

E-mail: horsens.kommune@horsens.dk

Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.
Klik her for at åbne Digital Post i et nyt vindue.

Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indsamler normalt kun oplysninger, vi har modtaget fra dig/jer.

Andre modtagere af dine personoplysninger

Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig.

Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling. 
Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • Indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • Berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • Begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • At gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • At få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed, er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger).

Databeskyttelsesrådgiver

Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder. 
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.
Klik her for at åbne Digital Post i et nyt vindue.

Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

Om samtykke

Du kan altid trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage. Hvis du ønsker at trække samtykket tilbage, kan du kontakte Horsens bibliotek på biblioteket@horsens.dk.