Takster

Bødetakster og erstatningspriser

Bødetakster

Overskrider du lånetiden, skal du betale bøde efter gældende takst, også selv om biblioteket ikke har sendt en hjemkaldelse.

Der betales kun én bøde for materialer, som

  • er lånt samtidig
  • har samme lånetid
  • og som afleveres samlet

Horsens kommunes biblioteker benytter Horsens kommunes betalingsløsning, Mit betalingsoverblik. 

Klik her for at finde mere information

Gældende bødetakster pr. 1. januar 2023:

Antal dage Voksne Børn 15-18 år Børn 0-14 år
1-7 dage 20 kr. 10 kr. Gebyrfri
8-21 dage 30 kr. 15 kr. Gebyrfri
22-28 dage 60 kr. 30 kr. Gebyrfri
29 dage 120 kr. 50 kr. Gebyrfri

Se også betaling af mellemværende via nettet.

Ved manglende overholdelse af lånefrister betales bøder pr. udlånsdato. Der udsendes hjemkaldelse efter 16 dages overskridelse af lånetiden og regning efter 29 dages overskridelse af lånetiden.

Regler om inddrivelse af ubetalte bøder og udelukkelse fra at låne.
 

Erstatningspriser

Som erstatning for bortkomne materialer betales bibliotekets oprindelige anskaffelsespris for materialet, heri inklusive plastning/indbinding eller klargøring. Hvis denne pris ikke kan skaffes, anvendes nedenstående gennemsnitspriser for materialerne:

Materialetype Erstatningspris
Bøger, musikalier 250,00
Lydbøger 975,00
Tidsskrifter, blade, magasiner 60,00
Sammensatte materialer (flere end 3 forskellige materialetyper) 500,00
Andre sammensatte materialer (cd + dvd + evt. anden enhed) 500,00
Andre sammensatte materialer (bog + cd) 500,00
Andre sammensatte materialer (bog + cd-rom) 500,00
CD (musikoptagelser) 150,00
DVD 900,00
DVD-rom 900,00
Tegneserier 150,00
Billedbøger 200,00
CD-rom 775,00

Medieafspillere, løsdele og materialetyper, der falder udenfor disse kategorier, vurderes individuelt.

Priserne er inklusive plastning/indbinding og klargøring.

Ved væsentlige mangler ved tilbageleveringen, såsom manglende vejledning til CD-ROM, manglende bånd/CD til bøger m.v., kan materialet kræves erstattet med fuld pris, da det ofte ikke er muligt at købe materialet enkeltvis.

Andre takster

Service Pris
Fotokopi/print, pr. stk. 1,50
Farvekopi/print, pr. stk. 5,00

Særlige ydelser, såsom rekvireret undervisning, foredrag, arrangementer og erhvervsservice kalkuleres i hvert enkelt tilfælde på basis af de faktiske omkostninger til personale, lokaler, udstyr og evt. transport.