Takster

Bødetakster og erstatningspriser

Bødetakster
Overskrider du lånetiden, skal du betale bøde efter gældende takst, også selv om biblioteket ikke har sendt en hjemkaldelse.

Der betales kun én bøde for materialer, som

  • er lånt samtidig
  • har samme lånetid
  • og som afleveres samlet

Gældende bødetakster pr. 1. januar 2024:

Antal dageVoksne Børn 15-17 år    Børn 0-14 år
1-7 dage20 kr.   10 kr. Gebyrfri
8-21 dage30 kr.15 kr.Gebyrfri
22-28 dage60 kr. 30 kr. Gebyrfri
29 dage120 kr. 60 kr.    Gebyrfri

Se også betaling af mellemværende online [FIX LINK].

Ved manglende overholdelse af lånefrister betales bøder pr. udlånsdato. Der udsendes hjemkaldelse efter 16 dages overskridelse af lånetiden og regning efter 29 dages overskridelse af lånetiden.

Regler om inddrivelse af ubetalte bøder og udelukkelse fra at låne.


Erstatningspriser

Som erstatning for bortkomne materialer betales bibliotekets oprindelige anskaffelsespris for materialet, heri inklusive plastning/indbinding eller klargøring. Hvis denne pris ikke kan skaffes, anvendes nedenstående gennemsnitspriser for materialerne:

MaterialetypeErstatningspris
Bøger, musikalier250,00
Lydbøger 975,00
Tidsskrifter, blade, magasiner 60,00
Sammensatte materialer (flere end 3 forskellige materialetyper)500,00
Andre sammensatte materialer (cd + dvd + evt. anden enhed)500,00
Andre sammensatte materialer (bog + cd)500,00
Andre sammensatte materialer (bog + cd-rom)500,00
CD (musikoptagelser)150,00
DVD900,00
DVD-rom900,00
Tegneserier150,00
Billedbøger200,00
CD-rom750,00

Medieafspillere, løsdele og materialetyper, der falder udenfor disse kategorier, vurderes individuelt.

Priserne er inklusive plastning/indbinding og klargøring.

Ved væsentlige mangler ved tilbageleveringen, såsom manglende vejledning til CD-ROM, manglende bånd/CD til bøger m.v., kan materialet kræves erstattet med fuld pris, da det ofte ikke er muligt at købe materialet enkeltvis.

Andre takster

Service    Pris
Fotokopi/print, pr. stk.1,50
Farvekopi/print, pr. stk.5,00

Særlige ydelser, såsom rekvireret undervisning, foredrag, arrangementer og erhvervsservice kalkuleres i hvert enkelt tilfælde på basis af de faktiske omkostninger til personale, lokaler, udstyr og evt. transport.