Projekter

Horsens kommunes biblioteker indgår fra tid til anden i forskellige projekter, hvoraf flere involverer eksterne samarbejdspartnere. Her kan du få et overblik.

#BogFan
#BogFan er et samarbejde mellem bibliotek og skole om at få børn til at læse af lyst og lave digitale anmeldelser i forbindelse med og op til et forfatterforedrag.
Den Spil-levende bog
4.c fra Højvangskolen har henover efteråret og vinteren deltaget i projektet ”Den spil-levende bog” med særligt fokus på drenges læsning

Danmark Læser
Et initiativ fra Kulturministeriet, der skal få flere danskere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og

Den digitale vej til fremtidens velfærd - også farbar for usikre læsere
Projektet knytter an til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ”Den digitale vej.

Udvikling af det uformelle læringsrum
I de senere år er særligt borgernes uformelle læring blevet en vigtig opgave for bibliotekerne, men læringsrummet

Klog på den fede måde
- at øge børns interesse for naturvidenskab gennem samarbejde Afsluttet projekt: ”Klog på den fede måde”

Projekt Brobygger
Samarbejde mellem børnehave, skole og bibliotek om lettelse af børns overgang til skolen. Projektet er afsluttet.

Ung og digital borger
Vidste du, at hver 3. ung mellem 18-35 år ikke føler sig som sikre digitale borgere?

Digital læselyst i børnehave, bibliotek og skole
Projektet vil fremme børns især drenges læselyst, udvikle læseridentitet og synet på læsning samt udvikle "det digitale børnehavebibliotek".

Rundt i kulturen
Det lokale ”Kulturkuffert”-projekt, der sætter fokus på at børn med udfordringer oplever mulighederne i kunst og kultur.

Biblioteket som familieiværksætter
Projektmodning: Kommunens tilbud til 1.gangsfødende familier omlægges, så hjemmebesøg ændres til familiegruppeforløb: ”Familieiværksætterne”. 

Danmarkskanon
Hvilke samfundsværdier, traditioner eller bevægelser, der har formet os, vil du tage med ind i fremtidens Danmark?

Sprogrigt miljø for de små 0-2 år
Dagplejen og Biblioteket i Horsens arbejder sammen om at hjælpe de små børn godt på vej.

Læsning giver livsglæde
Projektet har fokus på fælleslæsningsforløb for ikke-læsevante borgere med særlige udfordringer.