Tid

Hvad betyder tiden for dig? Er den noget, der altid er for lidt af - eller for meget? Er den noget, dine ældre søskende bruger som et argument for, at de ved bedre end dig?Er den blot det, som sørger for, at alting ikke sker oven i hinande? Er den sær og uforståelig og fyldt med paradokser, som at den går langsommere, jo hurtigere du selv bevæger dig? Eller er den noget, man med fascination kan skue tilbage i - eller frem?

Alle disse - og mange flere - er ganske korrekte. Vi kunne lave en liste over, hvad tiden er eller kan være, og vi ville kunne arbejde på den… nåja, herfra og til evigheden.

Det har vi ikke forsøgt på - som bibliotekarer kan vi godt lide at kategorisere ting, men vi forstår også at give op, mens legen er god. Tiden er noget, der har det med at smutte mellem fingrene, så vi har ikke forsøgt at indfange den; i stedet har vi spurgt biblioteksfolket "Hvad får tid dig til at tænke på?" og brugte emnet som en motivator - ved at give dem en deadline.

Herunder kan du se, hvordan tiden kan tage sig ud på biblioteket.

Men husk, som Terry Pratchett sagde: "Time is a drug. Too much of it kills you."

 

Inspiration til bøger om tid: