Lille fremmede af Sarah Waters

Lille fremmede af Sarah Waters

02.12.14
Velskrevet og spændende gotisk roman

Gennem flere generationer har slægten Ayres boet på det statelige herresæde Hundreds Hall. Flere års dårlig økonomi, uheld i familien og den generelle politiske stemning har dog sat sit præg på huset, som langsomt er ved at forfalde. Tilbage er kun mrs. Ayres og de to voksne børn, Caroline og Roderick.

Men noget er tilsyneladende helt galt på Hundreds Hall. Under en fest skambider Carolines normalt så fredelige hund pludselig en lille pige, en uforklarlig ildebrand er ved at brænde hele huset ned, og Roderick begynder at lide af tvangstanker om huset og om "noget ondt".

Sarah Waters er utrolig dygtig til at fremmane en skæbnesvanger stemning, og hun er eminent til at skabe personer, som udadtil er tilforladelige og sympatiske for så pludselig at ændre karakter fuldstændig, så vi som læser tvinges til at se hele fortællingen i et helt nyt perspektiv.

”Lille fremmed” er spændende fortalt, og efterhånden som vi kommer ind i historien, accelerer begivenhederne, og historien kan læses både som et psykologisk drama med gotiske undertoner eller en spøgelseshistorie fra efterkrigstidens England.

Materialer