Fra tørresnor til Lille Peter edderkop

06.05.18
Toårigt projektsamarbejde mellem biblioteket og dagplejere har nået sin afslutning. Her har leg, sang og dans har dannet rammen om småbørns sproglige udvikling.

Bibliotekets aktivitetsrum er fyldt af unger og deres dagplejere. I dag er temaet ”tøj” og vi har lige sunget ”Se min kjole”. Alma så stolt ud, da vi sang ”se min bluse, den er gul som solen”, fordi hun har en gul bluse på i dag. Nu har vi hængt en snor med klemmer op imellem to bordben. Vi leger, at vi skal hænge tøj til tørre. De store børn på 2 år kender de forskellige ord som bukser, jakke, hat. og er med på en snak om farver og mønstre. Klemmerne er svære, det kræver mange fingerkræfter at trykke dem sammen! De yngre børn morer sig med at trække tørretøj op af posen, en vil gerne have en blå hat på, men den er for lille. De alleryngste kigger opmærksomt på de større børn og suger til sig, når der bliver snakket og sunget.

Leg i centrum for læring

Sådan nogle aktiviteter har dagplejere og deres dagplejebørn deltaget i på Horsens Bibliotek i løbet af de sidste to år. Det har handlet om at skabe opmærksomhed på børns sprog. Vi har læst højt, snakket ud fra billedkort, sunget fagtesange, hoppet som kænguruer, trampet som elefanter, danset og været til koncert. Kort sagt har vi leget og brugt vores sprog.

I april 2018 sluttede et 2-årigt samarbejdsprojekt imellem dagplejen og biblioteket i Horsens. I de senere år har der været stort fokus på, at det er vigtigt at gøre en tidlig indsats i forhold til børns sproglige udvikling. Jo flere ord og sætninger børn hører i sammenhæng, jo bedre bliver de selv til at tale – og det får betydning i forhold for deres skolegang og uddannelse. 

Det var derfor oplagt at lave et projekt i samarbejde imellem bibliotek og dagpleje: Dagplejen ville gerne skabe fokus på børnenes sproglige kompetencer, og biblioteket har personale med viden om læselyst og sprogstimulering og massevis af materialer til udlån. For at indsnævre projektets omfang, blev projektet lavet med de kommunale dagplejere fra Midtbyen, Vestbyen, Langmark og Søndermark.

Bibliotekets tilbud styrker sproget

Målet for projektet har været at øge børnenes sproglige niveau og at skærpe dagplejernes fokus på sprogstimulering af børnene, herunder også skabe en større bevidsthed hos dagplejerne om muligheder i at bruge biblioteket – også efter at projektet er slut. Biblioteket har masser af tilbud, som kan styrke sproget hos børn: Sangbøger, billedbøger, sprogkufferter, rim/remser og vejledning fra bibliotekarer, som kan hjælpe med at finde materialer om netop det emne, der optager ungerne. Dagplejerne fra de udvalgte distrikter har besøgt børnebiblioteket med deres dagplejebørn ca. en gang om måneden for at få idéer til bøger og aktiviteter, som man kan bruge til at skabe fokus på børnenes sprog.

Mange af aktiviteterne er noget, man sagtens kan lave derhjemme og som dagplejerne eller læserne af denne artikel allerede kender i forvejen. Alle kender fx Lille Peter Edderkop. Det svære er at huske at synge den og at bruge sangen som en anledning til at tage en snak om den edderkop, man har fundet i haven, eller at gå på biblioteket for at låne en bog om edderkopper for at sætte endnu flere ord på. Ud over de aktiviteter, som dagplejere og bibliotekspersonale selv kunne stå for, har vi haft koncert med AnneO, besøg af Randers Egnsteater med forestillingen ”En lille ny” og hørt forfatter Lotte Salling lave rim og remser.

Projekt ”Sprogrigt miljø til de små, early literacy 0-2 årmodtog støtte fra Slots- og kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre for at finansiere det 2-årige samarbejde imellem dagplejen og biblioteket i Horsens Kommune. Aktiviteterne er udviklet af bibliotekets personale og dagplejepædagogerne i samarbejde.

Projektets evaluator er Torkil Østerbye, som er lektor og ph.d. fra VIA University College i Aarhus. Evalueringsrapporten og –filmen bliver tilgængelige på Horsens Biblioteks hjemmeside i løbet af sommeren.

Læs mere om projekets afsæt mm her.

Artiklen har været bragt i Horsens Posten d. 4/5-2018 og er skrevet af projektmedarbejdere Louise Buus og Anna Mathilde Nielsen fra Horsens Bibliotek