Start en læsekreds

Tips til hvordan du starter en læsekreds

Hvordan finder du sammen med andre i en læsekreds?

•Lav et opslag f.eks. hos den lokale købmand, i boligforeningen, i sognehuset, på biblioteket.

•Lad interessen sprede sig som ringe i vandet, ved at spørge læseglade venner og kolleger, som igen spørger videre.

Hvor kan I mødes?

•I jeres private hjem, og lade værtsrollen gå på omgang.

•Spørg på jeres lokale bibliotek, og de stiller lokaler til rådighed.

Hvor ofte mødes I? På hvilket tidspunkt? Hvor længe?

•Erfaringer fra andre læsekredse viser, at mange mødes hver 14. dag eller én gang om måneden fra september til maj. Ofte varer møderne 1-2 timer pr. gang.

Hvad vil I gerne læse, og hvor henter I inspiration?

•Fortæl hinanden om jeres gode læseoplevelser, og så kan I skiftes til at vælge.

•I kan tage udgangspunkt i en genre eller et forfatterskab. Det kunne f.eks. være en klassiker, eller en filmatiseret roman.

•Lokalhistorie kunne være et udgangspunkt, her kunne I f.eks. læse Henning Mortensens: ”Den røde mandolin”, som foregår i Horsens.

•Spørg bibliotekaren på dit lokale bibliotek.

•På Internettet, f.eks. Litteratursiden, Horsens Biblioteks egne Bogtips og Inspirationslisten for Læsekredse.

•Handicap er ingen hindring. Mange bøger findes som lydmateriale, og du kan låne MP3-lydbøger i fast form eller via Netlydbog.

•Som hovedregel gå da helst uden om de nyeste og mest medieomtalte bøger. Dem kan vi ikke skaffe mange eksemplarer af på én gang.

Hvordan organiserer I bestilling af bøgerne?

•Biblioteket forsøger at skaffe bøger til jer, så alle i læsekredsen får et eksemplar samtidig.

•Lad den samme person stå for bestilling i hvert fald for en periode.

•Bestil bøgerne i dit lokale bibliotek eller i voksenafdelingen på Horsens bibliotek, og tal med personalet om ønskerne er realistiske, og indgiv gerne flere alternativer til den ønskede titel.

•Bestil mindst 14 dage før I skal læse bøgerne.

•Aftal en afhentningsordning.

•Bøgerne kan lånes i 6 uger fra afhentningsdatoen.

Hvordan får I startet en diskussion?

•Lad evt. én af deltagerne være ansvarlig for et indledende oplæg og ordstyrerfunktionen. Lad gerne ordstyrerposten gå på skift.

•Find og kopier evt. anmeldelser, analyser og forfatterportrætter.

Forslag til emner, I kan diskutere:

•Hvilken genre er det?

•Diskuter bogens hovedtemaer.

•Sammenlign med andre titler og forfatterskaber.

•Hvordan er sproget? – er den godt skrevet? Hvorfor / hvorfor ikke?

•Holder historien? – er det et godt plot?

•Er personerne troværdige?

Tag evt. udgangspunkt i en analysemodel.