Start en læsekreds

Tips til hvordan du starter en læsekreds

Hvordan finder du sammen med andre i en læsekreds?

 • Lav et opslag f.eks. hos den lokale købmand, i boligforeningen, i sognehuset, på biblioteket.
 • Lad interessen sprede sig som ringe i vandet, ved at spørge læseglade venner og kolleger, som igen spørger videre.

Hvor kan I mødes?

 • I jeres private hjem, og lade værtsrollen gå på omgang.
 • Spørg på jeres lokale bibliotek, og de stiller lokaler til rådighed.

Hvor ofte mødes I? På hvilket tidspunkt? Hvor længe?

 • Erfaringer fra andre læsekredse viser, at mange mødes hver 14. dag eller én gang om måneden fra september til maj. Ofte varer møderne 1-2 timer pr. gang.

Hvad vil I gerne læse, og hvor henter I inspiration?

 • Fortæl hinanden om jeres gode læseoplevelser, og så kan I skiftes til at vælge.
 • I kan tage udgangspunkt i en genre eller et forfatterskab. Det kunne f.eks. være en klassiker, eller en filmatiseret roman.
 • Lokalhistorie kunne være et udgangspunkt, her kunne I f.eks. læse Henning Mortensens: ”Den røde mandolin”, som foregår i Horsens.
 • Spørg bibliotekaren på dit lokale bibliotek.
 • På Internettet, f.eks. Horsens biblioteks læsekredssamling,  Litteratursiden, Horsens Biblioteks egne Bogtips og Inspirationslisten for Læsekredse
 • Handicap er ingen hindring. Mange bøger findes som lydmateriale, og du kan låne MP3-lydbøger i fast form eller via Netlydbog.
 • Som hovedregel gå da helst uden om de nyeste og mest medieomtalte bøger. Dem kan vi ikke skaffe mange eksemplarer af på én gang.

Hvordan organiserer I bestilling af bøgerne?

 • Biblioteket forsøger at skaffe bøger til jer, så alle i læsekredsen får et eksemplar samtidig.
 • Lad den samme person stå for bestilling i hvert fald for en periode.
 • Bestil bøgerne i dit lokale bibliotek eller i voksenafdelingen på Horsens bibliotek, og tal med personalet om ønskerne er realistiske, og indgiv gerne flere alternativer til den ønskede titel.
 • Bestil mindst 14 dage før I skal læse bøgerne.
 • Aftal en afhentningsordning.
 • Materialerne kan lånes 1 mdr. fra den aftalte afhentningsdato.

Hvordan får I startet en diskussion?

 • Lad evt. én af deltagerne være ansvarlig for et indledende oplæg og ordstyrerfunktionen. Lad gerne ordstyrerposten gå på skift.
 • Find og kopier evt. anmeldelser, analyser og forfatterportrætter.

Forslag til emner, I kan diskutere:

 • Hvilken genre er det?
 • Diskuter bogens hovedtemaer.
 • Sammenlign med andre titler og forfatterskaber.
 • Hvordan er sproget? – er den godt skrevet? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Holder historien? – er det et godt plot?
 • Er personerne troværdige?
 • Tag evt. udgangspunkt i en analysemodel.