Drejebog til ordstyreren

Tips til, hvordan samtalen i læsekredsen kan styres.

Hvordan får I begyndt en diskussion om bogen?

•Lad én være ansvarlig for at lave et oplæg om bogen ud fra anmeldelser, forfatterportræt, analyser af bogen

•Lad gerne ordstyrer-posten gå på skift fra gang til gang

•Start med en hurtig runde, hvor alle kan komme med deres første umiddelbare oplevelse af bogen

 

Forslag til spørgsmål, som I kan diskutere

•Hvilken genre er det?

•Bogens tema. Hvad omhandler bogen

  ◦emne

  ◦problemstillinger (hvordan kommer de til udtryk, centrale problemstillinger)

  ◦steder / miljøer i teksten

•Forfatter Hvorfor har forfatteren valgt emnet?

  ◦motivation / bevæggrunde

  ◦forudsætninger

  ◦har I læst andre bøger af forfatteren og hvordan placerer bogen sig i forfatterskabet?

  ◦ligner det andre bøger, I har læst?

  ◦har andre forfattere skrevet noget lignende?

•Hvad synes I om sproget?

  ◦sværhedsgrad

  ◦er bogen godt skrevet. Og hvorfor / hvorfor ikke? Kom med eksempler.

•Personkarakteristik (hovedperson, bipersoner)

  ◦hvordan er personerne (troværdige, sympatiske etc.)

  ◦personernes roller i romanen

  ◦personernes indbyrdes forhold

•Hvad er forfatterens budskab?

  ◦essensen i bogen, konklusionen

•Hvordan forholder du dig til bogen?

  ◦enig, uenig

  ◦positiv, negativ

•Hvilken oplevelse gav bogen dig?

  ◦begejstring, glæde, irritation, vrede etc.