Drejebog til ordstyreren

Tips til, hvordan samtalen i læsekredsen kan styres.

Hvordan får I begyndt en diskussion om bogen?

 • Lad én være ansvarlig for at lave et oplæg om bogen ud fra anmeldelser, forfatterportræt, analyser af bogen
 • Lad gerne ordstyrer-posten gå på skift fra gang til gang
 • Start med en hurtig runde, hvor alle kan komme med deres første umiddelbare oplevelse af bogen

 

Forslag til spørgsmål, som I kan diskutere

 • Hvilken genre er det?
 • Bogens tema. Hvad omhandler bogen
  • emne
  • problemstillinger (hvordan kommer de til udtryk, centrale problemstillinger)
  • steder / miljøer i teksten
 • Forfatter Hvorfor har forfatteren valgt emnet?
  • motivation / bevæggrunde
  • forudsætninger
  • har I læst andre bøger af forfatteren og hvordan placerer bogen sig i forfatterskabet?
  • ligner det andre bøger, I har læst?
  • har andre forfattere skrevet noget lignende?
 • Hvad synes I om sproget?
  • sværhedsgrad
  • er bogen godt skrevet. Og hvorfor / hvorfor ikke? Kom med eksempler.
 • Personkarakteristik (hovedperson, bipersoner)
  • hvordan er personerne (troværdige, sympatiske etc.)
  • personernes roller i romanen
  • personernes indbyrdes forhold
 • Hvad er forfatterens budskab?
  • essensen i bogen, konklusionen
 • Hvordan forholder du dig til bogen?
  • enig, uenig
  • positiv, negativ
 • Hvilken oplevelse gav bogen dig?
  • begejstring, glæde, irritation, vrede etc.