Lærerindens sang af Vigdis Hjorth

16.03.20
Hvad sker der for Lotte Bøk, da hun siger ja til at deltage i en dokumentarfilm?

Den 57-årige Lotte Bøk er dramalærer på den norske Kunsthøjskole i Oslo. Hun er en engageret lærer, som brænder for at formidle Bertold Brechts skuespil til de unge skuespilelever. En dag bliver hun kontaktet af en fjerdeårsstuderende fra filmlinjen, som gerne vil filme nogle centrale lærere på Kunsthøjskolen. 

Han vil gerne filme deres undervisning, men han vil også gerne filme deres hverdag uden for undervisningssituationen. Tesen er, at der må være stærke sammenhænge mellem liv og undervisning, og det vil han gerne undersøge nærmere i sit afgangsprojekt. 
 
Efter ganske kort overvejelse siger Lotte Bøk ja til at deltage i projektet. Det bliver vendepunktet i hendes liv. At leve sit liv med et kamera næsten konstant i nakken bringer Lotte Bøk ud i en eksistentiel krise. Hvem er hun? Hvordan ser andre hende? 

Jeg læser bl.a. romanen som en kommentar til de dokumentar-udsendelser der løber i en lind strøm på flere fjernsynskanaler i disse år. Romanen kan også læses på baggrund af forfatterens meget omtalte roman ”Arv og miljø”, som udkom på dansk i 2017. Her fortæller hun om en alvorlig familiekrise – vel at mærke hendes egen familie. Hvordan det går med Lotte Bøk, - det må I selv læse.

Materialer