De nærmeste af Lotte Kirkeby

17.02.20
Din egen fortælling om barndommen stemmer sjældent overens med dine søskendes.

Eva, Anna og Christian er søskende. De er vokset op sammen, er voksne nu og mødes for at tage afsked med begge deres forældre. De skal tage hånd om begravelsen, og barndomshjemmet skal tømmes. 

Langsomt går det op for læseren at moderen har valgt at begå selvmord. Gennem Annas øjne får vi et tilbageblik på en barndom, som opleves vidt forskelligt af de tre søskende. Med en slags ”isbjerg-teknik”, som vi også kender fra Helle Helles forfatterskab, fortæller Lotte Kirkeby en hjerteknugende familiehistorie som mange vil kunne spejle sig i. De tre søskendes forskellige holdninger til forældrene kommer lysende klart frem i samtalen med præsten. Episoder fra barndommen får vi sporadisk kendskab til gennem Annas øjne, og der skal læses rigtig meget mellem linjerne for at få et tydeligt billede af familiens liv.

Romanen er nomineret til DR-romanprisen 2020. Romaner, som kredser om forholdet mellem børn, søskende og forældre i en familie er meget velegnede som læsekredsemner. De fleste deltagere vil kunne forholde sig til emnet, og særligt når teksten kun viser os toppen af isbjerget, er der fri lejlighed til at digte videre og med på historien.

Materialer