Horsens Biblioteks mødesal

Lån salen på Horsens Bibliotek

Bibliotekets sal stilles til rådighed for andre benyttere, når lokalet ikke er reserveret til biblioteksformål.

Der er løbende ansøgningsfrist, men der kan tidligst forespørges 2 måneder forud for arrangementets afholdelse.

Vilkår

Salen stilles vederlagsfrit til rådighed til følgende formål:

 • Åbne arrangementer med oplysende og kulturelle formål
 • Generalforsamlinger i foreninger.
 • Møder i f.eks. politiske, faglige og religiøse foreninger og netværk

Salen stilles ikke til rådighed til følgende formål:

 • Private selskaber.
 • Egentlig erhvervsvirksomhed og kommercielle formål.

Regler for benyttelsen af salen

 1. Salen må kun benyttes til de formål, i de tidsrum og på de vilkår, som er aftalt.
 2. Ansvaret for benyttelse af lokaler og inventar påhviler den, der har truffet aftale om lån.
 3. Biblioteket kan mod forudbestilling stille forskelligt apparatur gratis til rådighed, bl.a. projektor, mikrofon, tavle, pc og cd-afspiller.
 4. Ved offentlig annoncering af arrangementer, der afholdes på biblioteket, skal det fremgå, hvem der er ansvarlig for arrangementet, og hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes.
 5. Højeste deltagerantal er 90 personer ved stolerækker og 45 personer ved borde og stoleopstilling, dette af hensyn til forskrifter fra brandmyndighederne.
 6. Arrangementerne skal afholdes i tidsrummet kl. 8.00 – 22.00. Tyverialarmen aktiveres efter dette tidspunkt.
 7. Nøglen udleveres i bibliotekets åbningstid og afleveres i postkassen bag biblioteket, når arrangementet er afholdt.
 8. Gennemføres arrangementet ikke skal det meddeles biblioteket hurtigst muligt.
 9. Biblioteket påtager sig intet ansvar for eventuel overlast på eller tyveri af brugernes ejendele.

 

Klik her for sende forespørgsel på Mødesalen

Har du spørgsmål om booking af mødesalen?

Så skriv til Pia Andersen på bibpa@horsens.dk eller ring på 76 29 24 34