Brædstrup Borgercenters mødesal

Her kan du læse om mødesalen i Brædstrup Borgercenter.

Regler for benyttelse af Brædstrup Borgercenters mødesal

Brædstrup Borgercenter stiller en lys og dejlig mødesal til rådighed for lokale institutioner, organisationer og foreninger. Mødesalen giver mulighed for at der kan skabes rammer for et aktivt og levende kulturliv i lokalområdet.

I det omfang det kan forenes med Brædstrup Borgercenters virksomhed, stilles mødesalen til rådighed for lokale institutioner, organisationer og foreninger, der virker for oplysende og kulturelle formål. Private virksomheder og organisationer kan ligeledes benytte mødesalen, forudsat at der er tale om arrangementer af almen oplysende karakter og ikke kommercielle formål. Salen kan ikke benyttes til arrangementer af privat karakter. For at medvirke til at gøre Brædstrup Borgercenter til et aktivt kulturhus, vil mødesalen blive brugt til såvel enkeltstående som kontinuerlige arrangementer. Der er løbende ansøgningsfrist, men mødesalen kan tidligst bookes 6 måneder forud for arrangementet.

For at kunne benytte Brædstrup Borgercenters mødesal skal der være en ansvarlig person, som tegner foreningen eller institutionen. Den ansvarlige person hæfter for at lokalerne afleveres i samme stand som de er modtaget. I tilfælde af behov for ekstra rengøring sendes regning til arrangementsholderen.

Nøgle/chipkort til Brædstrup Borgercenters mødesal udleveres i bibliotekets åbningstid mod underskrift på aftale om lokalelån  Chipkortet er programmeret til et eller flere definerede tidsrum. Chipkortet afleveres igen, når mødet/møderne er afholdt.

Tyverialarmen aktiveres efter aftalt afslutningstidspunkt. Hvis tyverialarmen aktiveres inden for tidsrummet for lokalelånet, skal arrangementsafholderen betale for evt. vægterudkald.

Arrangementer skal afholdes i tidsrummet kl. 08.00 – 23.30.

Højeste deltagerantal er afhængigt af arrangementets art, dog max. 90 personer, af hensyn til brandmyndighedsforskrifterne.

Kaffe og te kan hentes i Borgercentrets køkken i kælderen. Afregningen skal ske i bibliotekets betjente åbningstid den følgende dag.

Gennemføres arrangementet ikke, skal det meddeles Brædstrup Bibliotek senest kl. 14.00 dagen før den aftalte dato.

Når salen bookes, skal bookingen godkendes før den er gældende.Din booking er derfor ikke gået igennem før du har modtaget bekræftigelsen.

Klik her for at booke et møderum.

Har du spørgsmål om booking af mødesalen?

Så skriv til Brædstrup bibliotek på bibliotekbraedstrup@horsens.dk  eller ring på 76 29 24 81