Brædstrup Borgercenters mødesal

Her kan du læse om mødesalen i Brædstrup Borgercenter.

Benyttelse af Brædstrup Borgercenters mødesal

Vilkår

Salen stilles vederlagsfrit til rådighed til følgende formål:

 • Arrangementer med oplysende og kulturelle formål
 • Generalforsamlinger i foreninger.
 • Møder i f.eks. politiske, faglige og religiøse foreninger og netværk

Salen stilles ikke til rådighed til følgende formål:

 • Private selskaber.
 • Egentlig erhvervsvirksomhed og kommercielle formål.
 1. Salen må kun benyttes til de formål, i de tidsrum og på de vilkår, som er aftalt.
 2. Der er løbende ansøgningsfrist, men mødesalen kan tidligst bookes 3 måneder forud for arrangementet.
 3. Ansvaret for benyttelse af lokaler og inventar påhviler den, der har truffet aftale om lån.
 4. Biblioteket kan mod forudbestilling stille forskelligt apparatur gratis til rådighed, bl.a. projektor, mikrofon og tavle.
 5. Ved offentlig annoncering af arrangementer, der afholdes på biblioteket, skal det fremgå, hvem der er ansvarlig for arrangementet, og hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes.
 6. Højeste deltagerantal er 90 personer (af hensyn til forskrifter fra brandmyndighederne).
 7. Arrangementerne skal afholdes i tidsrummet kl. 8.00 – 22.00. Tyverialarmen aktiveres efter dette tidspunkt.
 8. Gennemføres arrangementet ikke skal det meddeles biblioteket hurtigst muligt
 9. Biblioteket påtager sig intet ansvar for eventuel overlast på eller tyveri af brugernes ejendele.
 10. Nøglebrik til salen kan afhentes i den bemandede åbningstid på Brædstrup Bibliotek.
 11. Tyverialarmen aktiveres efter aftalt afslutningstidspunkt. Hvis tyverialarmen aktiveres inden for tidsrummet for lokalelånet, skal arrangementsafholderen betale for evt. vægterudkald.
 12. Der er adgang til te-køkken.

Klik her for at booke et møderum.

Har du spørgsmål om booking af mødesalen?

Så skriv til Brædstrup bibliotek på bibliotekbraedstrup@horsens.dk  eller ring på 76 29 24 81