Danmark Læser

Kulturminister Marianne Jelved tog initiativet for at få flere danskere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne.

Horsens Kommune blev udvalgt som én af 12 "læsekommuner", der fik midler til ”læsefremmende tiltag” for danskere, som sjældent eller aldrig læser skønlitteratur. Mere om Danmark Læser.

Vi vandt desværre ikke konkurrencen om at blive Danmarks bedste læsekommune – men vi har sammen med mange borgere, uddannelsessteder, private firmaer og kommunale institutioner lavet mange spændende og sjove aktiviteter for både erfarne og mange nye læsere. Sammen følger vi op på erfaringerne og kigger fremad på nye aktiviteter og måder at samarbejde på.
Få mere at vide hos Vibeke Mygind, tlf. 76 29 24 74.

 

Danmark Læser

”At læse sammen med andre”

Det var overskriften på Horsens Kommunes initiativer og en paraply hen over syv delprojekter.

Delprojekterne var forankret i eksisterende netværk og i nye partnerskaber hvor vi sammen med mange borgere, uddannelsessteder, private firmaer og kommunale institutioner har lavet mange spændende og sjove fællesskaber omkring det at læse.

 

Både erfarne og nye læsere har deltaget i aktiviteterne, som havde det fælles formål at understøtte lysten til læsning i en kommune på vej fra industrisamfund til videns- og kultursamfund – især hos de borgere, som ikke har stærke læsetraditioner i forvejen.

De syv læse-fællesskaber:

  1. Borgerdreven læsning i boligsociale områder  – med Imagine Horsens
  2. Læsning for ikke-læsevante ansatte på plejehjem – med Præsthøjgården og grupper af veteranpårørende og førstidspensioniter
  3. Læsning på uddannelsessteder og arbejdspladser – med Step10, Produktionsskolen og DSV
  4. Læsende medarbejdere i dagtilbuddet – med VIA
  5. ”Community Bookshelf” – læsning som en integreret del af byrummet – med Byplanafdelingen og Kulturafdelingen
  6. ”Late by night” Læsning som event – med City Horsens og Krimimessen
  7. ”One city – one book” – 600 borgere læser den samme bog

I ”At læse sammen med andre” åbnede vi døre til den fælles læselyst, hvor læsning med ørerne er lige så acceptabelt som læsning med øjnene. Her har vi inddraget formater som lydbøger, e-bøger og sms-noveller, samt andre former som forfattermøder og guidede fælleslæsninger.

I delprojekterne har vi eksperimenteret med, hvordan læsefællesskaberne inspirerer til mere læsning – hvordan de understøtter samtale og dialog samt glæden ved læseoplevelsen – hvordan de bidrager til at understøtte nye fællesskaber og bedst forankres – og hvordan erfaringerne kan bruges bredt.

Årets Trendspotter 2014
Danmarks Biblioteksforening for kulturpolitikere, bibliotekspersonale og kulturinstitutioner valgte 3 af aktiviteterne til ”Årets Trendspotter” under overskriften: Fællesskab som udviklende kraft:

  • Læsebåndet på Step 10, hvor 10. klasse-eleverne fik meget ud af koncentreret læsning – også når man har ADHD
  • Rap fra Produktionsskolen over tekster af Dan Turell og om Zlatan Ibrahimović
  • Billedtæppe fra Produktionsskolen over temaet mobning

Mere om Årets Trendspotter (PDF)