Skoletilbud

Her kan du som lærer læse om alle de tilbud, vi har til kommunens skoler, samt booke et tilbud til din klasse. Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har særlige ønsker eller behov.

Bogsnak

 • Klassetrin: 1.-3. klasse
 • Indhold: Vi præsenterer eleverne for forskellige typer af bøger målrettet deres aldersgruppe ud fra forskellige emner som fx ”dyr” eller ”fantasy” eller bøgernes forsider. Ved hver præsentation laves en lille afstemning for at inddrage børnene.
 • Læringsmål: Introduktion til biblioteket og bøgernes verden, hvor børnene er med til at sætte spot på den enkelte bog ud fra en bedømmelse af emne eller forside. 
 • Varighed: Ca. 30 minutter
 • Sted: På ét af  Horsens kommunes biblioteker.
 • Praktisk info: Der er mulighed for at blive på biblioteket for at lege og spise madpakke.
  Gå til booking

Rim og Remser

 • Klassetrin: 0.-1. klasse
 • Indhold: Vi gætter rimede gåder om dyr og leger med aktive rim, for at sætte kroppen i gang. Og så laver vi en lille omgang rimbingo. Er tiden til det, slutter vi af med en rimet skør historie. 
 • Læringsmål: Vi sætter fokus på sprog og rytme, ved at præsentere eleverne for forskellige rimede tekster og aktiverer dermed kroppen og lytte- og synssansen. 
 • Varighed: Ca. 30 minutter
 • Sted: På ét af  Horsens kommunes biblioteker
 • Praktisk info: Der er mulighed for at blive på biblioteket for at lege og spise madpakke.
  Gå til booking

Vinterbogen - kampagne

 • Klassetrin: 1.-6. klasse
 • Indhold: I Vinterbogen er der fokus på at dele sin begejstring for at læse og skabe et positivt læsefællesskab i klassen. Gode og inspirerende anmeldelser og anbefalinger fra børn inspirerer andre børn til mere læsning. 
 • Læringsmål: Målet er at gøre læsning mere lystpræget og vise, hvordan børn kan dele deres læseoplevelser med andre. 
 • Varighed: Forløbet ligger i januar og februar måned.
 • Sted: Ude på den enkelte skole eller på ét af Horsens kommunes biblioteker.
 • Praktisk info:  Biblioteket sender særskilt invitation ud til skolerne. Læseforløbet tilrettelægges på skolen alene eller i samarbejde med biblioteket. Læs mere om vinterbogen her.

Sommerbogen - kampagne

 • Klassetrin: 1.-9. klasse (6 - 15 år)
 • Indhold: I Sommerbogen er der fokus på fritidslæsning i elevernes sommerferie. Gode og inspirerende anmeldelser og anbefalinger fra børn inspirerer andre børn til mere læsning. Eleverne deltager individuelt i Sommerbogen – ikke som klasse – men i forbindelse med kampagnen tilbyder biblioteket en introduktion til Sommerbogen samt en booktalk med forslag til gode bøger at læse i sommerferien.
 • Læringsmål: Målet er at gøre læsning mere lystpræget og vise, hvordan børn kan dele deres læseoplevelser med andre. 
 • Varighed: De særlige booktalks kan bookes i maj og juni.
 • Sted: Ude på den enkelte skole eller på ét af Horsens kommunes biblioteker.
 • Praktisk info:  Biblioteket sender særskilt invitation ud til skolerne. Læs mere om sommerbogen her.

Tilbud til mellemtrinnet

Giv din klasse lyst til at læse

 • Klassetrin: 5. klasse
 • Indhold: En snak om, hvorfor det er fedt at læse med udgangspunkt i elevernes egen interesse for læsning og bøger. 
 • Læringsmål: Børn begynder i stor stil at droppe læsningen omkring 6. klasse, og derfor tager vi en snak med eleverne om læsning. Hvorfor det er godt at læse? Hvad er populært for tiden? Hvad kan man gøre for at hjælpe sig selv på vej? Og hvilke emner interesserer eleverne? 
 • Varighed: 45 minutter
 • Sted: Ude i den enkelte klasse på skolen eller på ét af  Horsens kommunes biblioteker.
 • Praktisk info: Vi skal have mulighed for at vise et powerpoint-oplæg. Vi har selv en bærbar med.
  Gå til booking

Booktalk

 • Klassetrin: 4.-6. klasse
 • Indhold: Inspiration til læsning til eleverne via præsentation og oplæsning af et bredt udvalg af spændende bøger – også på eReolenGo! Gerne med udgangspunkt i specifikke ønsker til genre eller tema. 
 • Læringsmål: Eleverne får inspiration til gode læseoplevelser med efterfølgende individuel hjælp til at finde bøger.
 • Varighed: 45-60 minutter (selve booktalken tager ca 30 minutter og herefter har evelverne tid til at finde og låne bøger)
 • Sted: På ét af Horsens kommunes biblioteker
 • Praktisk info: Oplys ved booking ønske om tema for booktalk, samt specielle ønsker til sværhedsgrad eller lignende.
  Gå til booking

#BogFan - kampagne

 • Klassetrin: 5. klasse.
 • Indhold: #BogFan er et forløb, hvor målet er at skabe læselyst hos børn ved at motivere dem til at fordybe sig i og glædes ved litteratur og læsning. I forløbet får eleverne værktøjer til at lave korte digitale anmeldelser, som indgår i en konkurrence op til et forfatterforedrag.
 • Læringsmål: Målet er at give elever brugbare redskaber til at blive aktive læsere og digitale formidlere. Der arbejdes med deres læseforståelse og bevidstgørelse af deres egen rolle i at være læseambassadører.
 • Varighed: ca. 120 minutter fordelt på 2 biblioteksbesøg. Forløbet ligger i februar og marts måned
 • Sted: Horsens bibliotek.
 • Praktisk info: Biblioteket sender særskilt invitation ud til skolerne. Klassen arbejder selv videre med anmeldelsesgenren i dansktimerne. Læs mere om #BogFan her.

Smart Parat Svar - kampagne

 • Klassetrin: 6. klasse.
 • Indhold: Smart Parat Svar er en landsdækkende videns- og læsequiz for elever i 6. klasse. Ideen med quizzen er, at ”Den gode læser” sættes i spil som rollemodel, der har slået ørene ud for den videns- og oplevelsesrigdom, der er i bøgernes verden. Det er sejt at læse og at vide noget! 
 • Læringsmål: Smart Parat Svar kan bruges i forbindelse med et forløb enten om lystlæsning eller læsning af faglitteratur. I kan f.eks. arbejde med at fordybe jer i emner, fremlægge for hinanden og skabe jeres egne quizzer.
 • Varighed: Deltagelse varer ca. 1 time, men går man videre i finalen, skal man forvente at bruge længere tid. Den lokale runde foregår onsdag d. 7. december 2022.
 • Sted: Horsens bibliotek.
 • Praktisk info: Biblioteket sender særskilt invitation ud til skolerne. Læs mere om konkurrencen her.

Vinterbogen - kampagne

 • Klassetrin: 1.-6. klasse
 • Indhold: I Vinterbogen er der fokus på at dele sin begejstring for at læse og skabe et positivt læsefællesskab i klassen. Gode og inspirerende anmeldelser og anbefalinger fra børn inspirerer andre børn til mere læsning. 
 • Læringsmål: Målet er at gøre læsning mere lystpræget og vise, hvordan børn kan dele deres læseoplevelser med andre. 
 • Varighed: Forløbet ligger i januar og februar måned.
 • Sted: Ude på den enkelte skole eller på ét af Horsens kommunes biblioteker.
 • Praktisk info: Biblioteket sender særskilt invitation ud til skolerne. Læseforløbet tilrettelægges på skolen alene eller i samarbejde med biblioteket. Læs mere om vinterbogen her.

Sommerbogen - kampagne

 • Klassetrin: 1.-9. klasse (6 - 15 år)
 • Indhold: I Sommerbogen er der fokus på fritidslæsning i elevernes sommerferie. Gode og inspirerende anmeldelser og anbefalinger fra børn inspirerer andre børn til mere læsning. Eleverne deltager individuelt i Sommerbogen – ikke som klasse – men i forbindelse med kampagnen tilbyder biblioteket en introduktion til Sommerbogen samt en booktalk med forslag til gode bøger at læse i sommerferien.
 • Læringsmål: Målet er at gøre læsning mere lystpræget og vise, hvordan børn kan dele deres læseoplevelser med andre. 
 • Varighed: De særlige booktalks kan bookes i maj og juni.
 • Sted: Ude på den enkelte skole eller på ét af Horsens kommunes biblioteker.
 • Praktisk info:  Biblioteket sender særskilt invitation ud til skolerne. Læs mere om sommerbogen her.

Tilbud til udskolingen

Escaperoom

 • Klassetrin: 8.-9. klasse
 • Indhold: Den klassiske rundvisning på biblioteket har fået et gevaldigt pift! Eleverne får igennem et Escaperoom-inspireret forløb en spændende tur rundt på biblioteket og lærer både at finde rundt på biblioteket og at navigere i bibliotekets opstillinger og tilbud. I hold skal eleverne løse en række kryptiske opgaver for at redde biblioteket.
 • Læringsmål: Eleverne stifter bekendtskab med det fysiske biblioteksrum samtidigt med at de igennem opgaverne kommer igennem de gængse procedurer for et besøg på biblioteket. Desuden introduceres eleverne til bibliotekets systematik og lærer at finde materialer på biblioteket.
 • Varighed: 1 time (60 minutter)
 • Sted: Horsens bibliotek.
 • Praktisk info: Eleverne skal på forhånd deles op i maksimalt fem hold.

Booktalk

 • Klassetrin: 7.-9. klasse
 • Indhold: Vi anbefaler gode bøger til målgruppen. Herefter kommer eleverne på speed-date med forskellige bøger og bliver bevidste om, hvilke bøger de godt kan lide, og hvordan de fremadrettet finder nye gode bøger. Booktalken kan målrettes, så den kan indgå i sammenhæng med læseforløb, eller forløb om fx forfatterskaber, genrer, litterære perioder eller opgaver.
 • Læringsmål: Eleverne inspireres til gode læseoplevelser med udgangspunkt i deres individuelle præferencer.
 • Varighed: 45-60 minutter.
 • Sted: På ét af Horsens kommunes biblioteker.
 • Praktisk info: Skriv gerne lidt om, hvilke interesser der er i klassen, eller hvilket emne bøgerne evt. skal passe ind i i skolen.
  Gå til booking

Kickstart din opgave på biblioteket

 • Klassetrin: 8.-9. klasse
 • Indhold: Vi introducerer eleverne for den faglige litteratur og gennemgår informationssøgningens 3 faser. Undervejs vil der være praktiske opgaver, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med deres egne opgaver. Herud over introduceres de for kildekritik i forbindelse med opgaveskrivning.
 • Læringsmål: Eleven lærer at planlægge og gennemføre struktureret informationssøgning, kritisk at vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst og får viden om metoder til systematisk undersøgelse af tekster. 
 • Varighed: 90 minutter.
 • Sted: På ét af Horsens kommunes biblioteker eller på skolen.
 • Praktisk info: Skal lægges i sammenhæng med, at eleverne skal skrive opgave, så den viden, de tilegner sig, kan bruges med det samme. Eleverne skal medbringe pc’er.
  Gå til booking

Den digitale hverdag

 • Klassetrin: 7.-9. klasse
 • Indhold: Et dialogbaseret oplæg hvor vi introducerer eleverne til begrebet digital dannelse og snakker om hvordan skærme påvirker vores hverdag og hvorfor man har så svært ved at lægge sin telefon fra sig. I samspil med den fælles dialog er der indlagt små øvelser til at få refleksionen i gang. Den digitale hverdag tager afsæt i undervisningsmaterialet Digital Ung.
 • Læringsmål: Eleverne får mulighed for at diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab, og inviteres til refleksion og dialog omkring deres digitale hverdag og hvad der er god digital dannelse.
 • Varighed: 45-60 minutter.
 • Sted: På ét af Horsens kommunes biblioteker
  Gå til booking

  Klik her for en samlet oversigt over undervisningsmateriale om digital dannelse, så du kan arbejde videre med emnet sammen med din klasse.

Skolernes Krimimesse - kampagne

 • Klassetrin: 7. klasse
 • Indhold: Horsens kommunes Bibliotek tilbyder i samarbejde med Museum Horsens workshops op til Skolernes Krimimesse. 
 • Læringsmål: Introduktion til krimigenren og lokale kriminalhistorier i Horsens. 
 • Varighed: Forløbet ligger i marts og april måned.
 • Sted: Horsens Bibliotek
 • Praktisk info: Biblioteket sender særskilt invitation ud til skolerne. Læs mere om Skolernes Krimimesse her.

Sommerbogen - kampagne

 • Klassetrin: 1.-9. klasse (6 - 15 år)
 • Indhold: I Sommerbogen er der fokus på fritidslæsning i elevernes sommerferie. Gode og inspirerende anmeldelser og anbefalinger fra børn inspirerer andre børn til mere læsning. Eleverne deltager individuelt i Sommerbogen – ikke som klasse – men i forbindelse med kampagnen tilbyder biblioteket en introduktion til Sommerbogen samt en booktalk med forslag til gode bøger at læse i sommerferien.
 • Læringsmål: Målet er at gøre læsning mere lystpræget og vise, hvordan børn kan dele deres læseoplevelser med andre. 
 • Varighed: De særlige booktalks kan bookes i maj og juni.
 • Sted: Ude på den enkelte skole eller på ét af Horsens kommunes biblioteker.
 • Praktisk info:  Biblioteket sender særskilt invitation ud til skolerne. Læs mere om sommerbogen her.

Book et skoletilbud
Tilbud skal bookes mindst 14 dage før de ønskede tidspunkter
Info om klassen
Ønsket tid og sted (Vælg to tidspunkter)
:
:
Kontaktinfo

BEMÆRK!: Indsæt aldrig CPR-nummer eller følsomme oplysninger i formularen. Læs mere om behandlingen af persondata i vores privatlivspolitik.