Horsens kommunes biblioteker er et verdensmålscertificeret bibliotek

Danske folkebiblioteker sætter i stigende grad fokus på FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling gennem bl.a. arrangementer, borgerinddragelse og nye bæredygtige tiltag.

Horsens Kommunes Biblioteker er i 2024 blevet verdensmålscertificeret

Danske folkebiblioteker sætter i stigende grad fokus på FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling gennem bl.a. arrangementer, borgerinddragelse og nye bæredygtige tiltag. Det gælder også på Horsens Kommunes Biblioteker, der har sat sig for at inddrage verdensmålene og borgerne som en fast del af arbejdet med at tydeliggøre bibliotekets rolle i den bæredygtige omstilling. I starten af 2024 er biblioteket blevet verdensmålscertificeret som en del af denne indsats.
Folkebibliotekerne er vigtige lokale kulturcentre og mødesteder, og har derfor et godt afsæt for at kunne hjælpe borgere og lokalsamfund med at forstå og komme i gang med den grønne omstilling, som for alvor er kommet på dagsordenen. Som bibliotek vil vi både formidle viden og litteratur om bæredygtighed og støtte borgere, der gerne vil bidrage til et grønnere og mere bæredygtigt samfund, med at sætte forskellige aktiviteter i værk. 

Verdensmålscertificeringen er sat i verden for at styrke bibliotekernes rolle som drivkraft for borgerinddragelse og bæredygtighed, så det lokale bibliotek ikke bare ses som en videnscentral, men også kan styrke borgernes deltagelse og handlekraft. Det skal ske ved, at bibliotekerne selv bidrager til mere bæredygtige løsninger, samarbejder med andre i lokalsamfundet og ansporer borgerne til at engagere sig. 

Bæredygtige tiltag på Horsens Kommunes Biblioteker

På Horsens Kommunes Biblioteker er der nedsat en arbejdsgruppe, som løbende arbejder med at implementere verdensmålene på bibliotekerne i hele kommunen. Udover at vi generelt har øje for de relevante verdensmål i vores daglige arbejdsgange, har vi konkret bl.a. etableret en intern tøjbyttebiks, indført en mere grøn mødeforplejning og fjernet engangskrus til personalekaffen.

Udadtil har vi fokus på verdensmålene i vores arrangementsplanlægning og –afvikling, vi afholder f.eks. med stor succes “Grøn fællesspisning og foredrag” i samarbejde med Foreningen Nordens Horsens, og vi opfordrer publikum til selv at medbringe en kop, når vi byder på kaffe. I Uge 17, som er bibliotekernes landsdækkende verdensmålsuge, sætter vi ekstra fokus på den bæredygtige udvikling og bæredygtige handlemuligheder igennem bl.a. foredrag, tøjbytte, lappeløsninger, bogudsalg, mv. Derudover har vi taget initiativ til en grøn netværksgruppe bestående af foreninger og kommunale institutioner, som ønsker at inspirere hinanden i arbejdet med den grønne omstilling.

Om bibliotekernes arbejde med verdensmål siger biblioteksleder ved Horsens Kommunes Biblioteker, Claus Hagstrøm Hansen:  

”Biblioteker bedriver folkeoplysende aktivitet og skaber rum til debat. Derfor er det også vores opgave at formidle verdensmålene. Det kan vi blandt andet gøre ved at stille vores rammer til rådighed, så byens borgere kan mødes på tværs, blive klogere og inspirere hinanden med alt det, vi allerede gør, og det, vi fremover kan gøre sammen.” 

Om certificeringen

Det er Danmarks Biblioteksforening, netværket DB2030 og bæredygtighedsorganisationen Chora 2030, der står bag udviklingen af certificeringsprogrammet, som skal fungere som en fælles ramme for bibliotekernes verdensmålsarbejde. 

Programmet tager udgangspunkt i bibliotekets traditionelle opgave med at give adgang til viden, men har særligt fokus på at inddrage borgere og lokalsamfund, så nye idéer og aktiviteter udspringer af fællesskabet. Samtidig skal biblioteket også selv være med til at vise vejen og arbejde for at gøre biblioteket mere bæredygtigt. 

Certificeringen er en anerkendelse af, at biblioteket har taget verdensmålene til sig på alle niveauer. Samtidig er programmet en hjælp til bibliotekerne til at skabe struktur i arbejdet og udvikle bibliotekets nye rolle som et mødested for borgere, der i fællesskab ønsker at bidrage til en bedre verden.