Udvikling og projekter på Horsens Kommunes Biblioteker

På Horsens Kommunes Biblioteker har vi fokus på, hvordan biblioteket ikke kun er relevant for borgerne her og nu, men også hvordan biblioteket forbliver et relevant tilbud, der matcher fremtidens veje og udfordringer. Biblioteket skal være en nyskabende, inspirerende og relevant aktør - både som medspiller og samarbejdspartner.

Horsens Kommunes Biblioteker deltager i forskellige udviklings- og samarbejdsprojekter, dem kan du læse kort om nedenfor.

Igangværende projekter

Læselyst for alle - Styrkelse af læselyst og læseglæde i udsatte familier i Horsens kommune

Projektet sigter mod at styrke læseglæden og læselysten hos udsatte børnefamilier (børn i alderen 0-9 år) ved at bringe boggaver direkte til dem. Samarbejdet mellem Familiebehandlingen i Horsens og Horsens Kommunes Biblioteker fokuserer på at gøre bøger lettilgængelige i familiebehandlingens målgruppe. Målet er ikke kun at levere bøger, men også at støtte forældre i at skabe positive læsesituationer hjemme. Projektet sigter på at give både

familiebehandlere og bibliotekspersonale nødvendige værktøjer for at berige familiers læseoplevelser og styrke læseglæden og læselysten i hjemmet og åbne biblioteksrummet for familierne.

  • Projektet løber fra april 2024 til april 2026
  • Projektet er støttet af Engell Friis Fonden: www.engellfriisfonden.dk 

National indsats for børn og unges læseglæde

Den nationale indsats ”Børn og unges læseglæde – et styrket samarbejde mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne” skal opbygge et tværfagligt fundament for arbejdet med at skabe en stærk læsekultur hos børn og unge. Horsens er følgekommune på projektet. 
Læs mere om projektet her: www.fremtidensbiblioteker.dk/brn-og-unges-lseglde

  • Projektet løber fra maj 2023 til april 2025
  • Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

AGORA - Biblioteket i midten af demokratiet

Projektet undersøger, hvilket demokratisk rum folkebiblioteket kan være, hvordan vi skaber mest værdi gennem forskellige praksisafprøvede demokratiunderstøttende aktiviteter, samt hvilken position i den større samtale om samfundets udfordringer folkebibliotekerne kan og bør indtage. Projektet går på to ben: et bredt lokalt forankret praksisspor og et fælles formidlings- og udviklingsspor, der tilsammen har til formål at forløse det store potentiale hos folkebibliotekerne, der ligger lige for.

Herning Bibliotekerne har projektledelsen og ud over Horsens Kommunes Biblioteker deltager bibliotekerne i Favrskov, Viborg, Silkeborg, Aarhus, Randers og Skive i projektet.

  • Projektet løber fra januar 2024 til december 2026
  • Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

LitGaming - Litteratur som værktøj til unges trivsel

LitGaming er en gamerklub, som i virkeligheden er mindst lige så meget en bogklub. En gruppe af drenge taler om bøger, mens de gamer. Spillets tema afspejler de følelser og emner der behandles i bogen – fx ensomhed. Så selvom vi gamer, er lydbilledet og reflektionen altid om indholdet i bogen.

Projektet vil skabe 5-8 videoer, som skal udkomme på YouTube via eReolen Go. Dertil vil vi udbyde en række arrangementer på Horsens bibliotek, hvor målgruppen kan opleve bøgerne og spillene på samme måde som i videoerne.

Det Digitale Folkebibliotek har projektledelsen

  • Projektet løber fra januar 2024 til juli 2024
  • Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Ønsker du at høre mere om projekter eller udvikling på Horsens Kommunes Biblioteker, så kontakt gerne Louise Buus på mail: lobu@horsens.dk eller mobil: 30 16 71 88