Lektørudtalelse

Forfatter: Lotte Fang

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

I Kreditforeningen Danmarks skriftsserie om gammel dansk bygningskultur er turen nu kommet til bd. 6 og naturligt er opbygningen ligesom i de øvrige bd. Der begyndes med de ældste tider og gåsfrem til ca. 1800. Det er et meget bredt emne, som omhandler både udskårne og malede vægpaneler, gejstlige og verslige og det både hos høj og lav, samt diverse arter af vægudsmykning. Teksten ersat i to klummer, det giver gode muligheder for vekslen i billedstørrelse og i et sådant værk er netop illustrationerne væsentlige. De er blevet bedre end i de tidligste bind: større og mindremørke, men de kan godt forbedres lidt endnu. Derimod er farveillustrationerne, som af tryktekniske årsager er samlet i 4 serier, gode. Der er meget få tegninger i dette bind. Som i de øvrige bd.:indholdsfortegnelse, ordforklaringer og stilskema. Der er ikke andet at finde i et selvstændigt værk om dette emne, så denne bog er en selvfølgelig anskaffelse, som introduktion til emnet