Lektørudtalelse

Forfatter: Hans Michelsen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Denne prægtige bog om en 1700-tals matador fra Horsens har appel til mange lånere fordi den er interessant. Det er bl.a. en herregårdshistorie, en biografi og et tidsbillede i et. Interessen rækker ud over et snævert lokalområde

Beskrivelse

Bogens hovedperson Gehrdt de Lichtenberg (1697-1764) var ejer af Bidstrup gods og 10 herregårde mere, storkøbmand, pengeudlåner i den helt store stil, kirkeejer, etatsråd og fabrikant. Han var i sin tids forstand en moderne driftig mand, der var optaget af landbrugsdrift og industri og som deltog aktivt i byens liv. Han havde en pæn stor bogsamling, hvoraf nogle dele kan spores til Horsens Lærde Bibliotek (Statsskolen) og til Statsbiblioteket og Syddansk Universitet Bibliotek. Bogen fortæller historien om denne mand og den suppleres af nogle glimrende fotografier. Forfatteren er museumsinspektør i Horsens, og fotograf hedder Kirsten Nijkamp

Sammenligning

Der ses ikke anden litteratur om Gehrdt de Lichtenberg. Listen over hans bøger ses på Horsens Museums hjemmeside

Samlet konklusion

Det er et meget flot eksempel på god lokalhistorie, der rækker langt ud over den snævre lokalitet. Det er en interessant og spændende historie om en mand, som satte sig mange spor i de midtjyske sogne. Det skyldes den interessante, velskrevne tekst og de rigtig mange gode fotografier i en smuk layout