• Bog

Chr. von Jessen 1873 - J. Chr. Juliussen 1948 byder velkommen til Horsens

En sammenligning mellem Horsens 1873, da Den 5te Forsamlingaf Kjøbstædernes byråds delegerede mødtes i byen, og til 1948 hvor Den danske Købstadsforenings Delegeretmøde afholdtesden 23. og 24. august 1948.
Emneord Horsens

Henter beholdningsoplysninger.