Om

Mulighed for udstedelse af pas og fornyelse af kørekort i den betjente åbningstid.
For øvrige borgerserviceydelser skal der rettes henvendelse til Horsens Kommunes borgerservice