Ung og digital borger: 2013 - 2015

Hver 3. ung mellem 18-35 år føler sig ikke som sikker digital borger.

Projektets formål er at styrke, at unge bliver sikre digitale borgere. Ud fra projektets erfaringer definerer vi det, at være sikker digital borger som: ’Jeg kender – jeg kan – jeg gør’.

Projektet er gennemført i et tæt samarbejde mellem bibliotek, borgerservice og uddannelsessteder i Horsens kommune 2013-2015.

Over 2.100 unge har deltaget i kurser eller hørt på oplæg om NemID og Digital Post og hvordan man kan bruge borger.dk.

Frivillige unge-konsulenter har hjulpet over 120 kammerater og andre i deres netværk med digital selvbetjening.

Temadag

Erfaringerne blev præsenteret og sat i både lokalt og nationalt perspektiv på temadagen ’Unge som sikre digitale medborgere – hvad skal der til?’, 17. februar 2015 på Learnmark i Horsens. Se program og dagens oplæg her:

 

Det afsluttende panel

 Unge er sikre, digitale borgere, der ved - kan  - gør.

Bord 1:

  • Borgerservice – afdelingsleder Malene Rasmussen
  • Børne- og Skoleudvalget – formand Lone Ørsted
  • Horsens kommunes biblioteker – bibliotekschef Lisbeth Christensen

Bord 2:

  • Horsens Ungdomsskole, afdelingen i Lund – klubleder Mads Pihlman Kristensen
  • Horsens Ungdomsskole, MedieHuset – eventmager Jacob Molboe
  • Produktionsskolen – forstander HC Mouritsen

Bord 3:

  • Step 10 – uddannelsesleder Morten Hougaard
  • Jobcentret – leder af Unge-enheden Birgitte Salling
  • 9. Klasse, Højvangsskolen – konst. skoleleder Henrik Kallestrup

Moderator: Johannes Andersen

 

Model for tværgående samarbejde

Samarbejdet fortsættes på tværs efter denne model (PDF).

Mere info:

Facebook og hos projektleder Vibeke Mygind, Horsens kommunes biblioteker, bibvm@horsens.dk, tlf. 7629 2474

Projektet er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre samt af parterne.
Se mere her.