Læsning giver livsglæde

Projektet har fokus på fælleslæsningsforløb for ikke-læsevante borgere med særlige udfordringer.

"At læse god litteratur er både at komme langt ud i verden - og dybt ind i os selv"

"En god bog er læring til hjertet. Den giver dig en fornemmelse af, hvad der sker i verden, hvad der er muligt og hvordan vi er sammensat som mennesker”. 

Sådan sagde henholdsvis den folkekære svenske forfatter Astrid Lindgren og kulturkritiker/ forfatter Susan Sontag om deres personlige forhold til skønlitteraturen og til læsningens stærke effekt. De to forfattere kunne ikke være mere forskellige i deres virke, men finder fælles fodslag i, hvad læsning af skønlitteratur kan gøre ved os. Den kan samle os - med andre og som mennesker. Og den kan give os et solidt indblik i og udsyn til den verden, der omgiver os.

Det er med denne fornemmelse af litteratur in mente, at projektet udføres.

 

Formål med projektet:

Det er efterhånden en kendt og veldokumenteret påstand at læsning af skønlitteratur i forskellig udstrækning kan give os indsigt i verden og i os selv. Og i den sammenhæng også en solid ballast til at forstå og håndtere det liv vi lever og de mennesker, der omgiver os.

I projektet vil vi forsøge at tydeliggøre biblioteket og litteraturen som middel til at skabe et øget positivt indhold i tilværelsen hos i sær borgere med sociale, psykiske eller fysiske udfordringer. Med andre ord er ønsket at projektet kan fremhæve, hvordan litteratur og det at læse i fællesskab kan give en fornemmelse af samhørighed, give gode oplevelser og ikke mindst et åndehul i det, der fylder mest i hverdagen.

Gennem opsøgende arbejde vil der blive oprettet grupper under de respektive samarbejdspartnere. Og gennem fælleslæsningen vil der blive skabt en ramme for godt og hyggeligt samvær og grobund for et nyt fælles samlingspunkt.

Samarbejdspartnere i projektet: BoTrivsel, Sund By, Krigsveteraner og pårørende i Horsens, Horsens Bibliotek.

 

Perspektiver på projektet:

At flere borgere med udfordringer læser med glæde og for sjov, i grupper eller hver for sig. Desuden er der et ønske om at udvikle en model eller manuskript, så grupperne selv kan tage vare på fælleslæsningen i fremtiden. Dvs. at grupperne bliver selvkørende med en tovholder fra gruppen eller blandt de frivillige som en form for ”læseguide- light”.

Projektet har med fælleslæsningen ikke et terapeutisk sigte, men der er et håb om, at både teksten/litteraturen og det fællesskab, der opstår omkring de deltagende kan være med til at give en god oplevelse og et ønske om at fortsætte med læsningens mange glæder.

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og  vil blive evalueret og efterfølgende præsenteret på en temadag i januar/februar 2016.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til projektleder Thomas Behrmann, thbe@horsens.dk

 

Temadag

Projektet blev præsenteret og perspektiveret på temadagen ”Læsning giver livsglæde - en tværfaglig indsats med resultater” torsdag den 25. februar 2016 på Horsens Kunstmuseum.  Se programmet her, deltagerlisten og oplæg og inspiration fra dagen.

Yderligere info og inspiration

 

Samarbejdspartnere