Klog på den fede måde

- at øge børns interesse for naturvidenskab gennem samarbejde

Afsluttet projekt: ”Klog på den fede måde” er et 2-årigt samarbejdsprojekt mellem skoler, skolebiblioteker og folkebiblioteker i Horsens, Viborg og Silkeborg kommuner. På tværs af disse tre kommuner og på tværs af sektorerne skal der udvikles bud på fremtidens læring – en læring, der bygger på samarbejde mellem de formelle og de uformelle læringsmiljøer.

Formålet er at fremme at ”børn bliver vilde med viden” – projektet bæres af principper om:

 • ligeværdigt samarbejde mellem skolesektoren og folkebibliotekssektoren
 • involvering af andre formelle og uformelle læringsmiljøer i den offentlige og private sektor
 • synergi og innovation ved etablering af nye læringsrum (både fysiske rum, eksperimenter og læringsforløb)
 • inspiration, videndeling og refleksion samt at engagement og lyst prioriteres højt
 • anerkendelse af børnenes potentialer
 • samarbejde og en legende tilgang
 • bæredygtighed: at projekterfaringerne også kan anvendes ud over projektperioden.

Klasserne, der er med i ”Klog på den fede måde” er:

 • 5. klasse på Brædstrup Skole
 • 5. klasse på Hatting-skolen
 • 6. klasse på Gjessø skole
 • 6. b på Virklund skole
 • 2 samarbejdende 5. klasser på Rødkærsbro skole
 • 5. kl. – evt. også med SFO-klubbens 5. klasses elever på Ørum skole.

Vi har oplevet stor interesse og opbakning fra både Styrelsen for Bibliotek og Medier, der støtter projektet økonomisk – de medvirkende kommuner – samt skoleledere og personale i de medvirkende institutioner.

Se projekthjemmesiden for "Klog på den fede måde" her.