Biblioteket som familieiværksætter - projektmodning

Kommunens tilbud til 1.gangsfødende familier omlægges, så hjemmebesøg ændres til familiegruppeforløb: ”Familieiværksætterne”.

Kort om projektet

Kommunens tilbud til 1.gangsfødende familier omlægges, så hjemmebesøg ændres til familiegruppeforløb: ”Familieiværksætterne” http://familieiværksætterne.dk/. Heri deltager forskellige faggrupper, bl.a. jordemødre, pengeinstitutter, jurister, sundhedsplejersker samt biblioteket. Årligt forventes ca. 800 nye børn og deres forældre, hvoraf en del ikke er biblioteksbrugere. Modningen skal styrke grundlaget for bibliotekets bidrag til familiegruppeforløbet, herunder en styrkelse af børns sprogudvikling bl.a. gennem trykte og digitale medier. Biblioteket skal medvirke aktivt i ”Familieiværksætterne” fra april 2016.

Primære samarbejdspartnere: Sundhedsplejen i Horsens Kommune.

Projektplan

  • Desk research – plan for focusgruppeinterviews med forældre og med andre ”Familieiværksættere”.
  • Gennemførelse af focusgruppeinterviews og kontakt til lokale aktører, med nybagte familier som målgruppe.
  • Udvikling af forslag til aktivitet, inspirationsmateriale og metode for biblioteket som en del af ”Familieiværksætterne”.
  • Afprøvning af forslaget i praksis på et udvalg af målgruppen førstegangsforældre.

For yderligere information kontakt projektleder Inger Midtgård im@horsens.dk.