Aktualitet og opdatering

Principper for publiceringsfrekvens og vedligehold

Aktualitet

Der publiceres nyt indhold på Horsens kommunes bibliotekers hjemmesider i en jævn strøm. Der er ingen faste tidsrammer for, hvornår indhold publiceres. Det sker efter behov. En del indhold publiceres i særlige tematiserede weblogs.

Hjemmesiderne vedligeholdes endvidere ved jævnligt gennemsyn og løbende opdatering. Indholdet holdes derved så aktuelt og relevant som muligt. Dog vil der ikke altid blive luget ud i blog indlæg af ældre dato.

Opdateringsfrekvens

Siderne opdateres når behovet opstår, dvs. når indholdet er blevet uaktuelt eller irrelevant. Hvis vi opdager fejl og mangler på siderne eller bliver gjort opmærksom herpå, bliver de naturligvis rettet omgående.

Kontakt os om fejl og mangler

Hvis du opdager fejl eller mangler på bibliotekets hjemmesider, vil vi meget gerne høre om det. Kontakt os gerne her.