Når musikken censurers

30.01.18
Hvad er musikcensur? Hvem står bag og hvorfor? Hvornår og i hvilken form forekommer det? Musikcensur er en kompleks størrelse og afføder hurtigt mange spørgsmål.

Censur og forbud i forbindelse med musik har alle dage været politiske, religiøse og kulturelle magthaveres svar på musikers kritik af eksisterende magtstrukturer. Helt tilbage fra harme over Dionyssoskulten i antikkens Grækenland - den blev blandt andet fordømt fordi det inkluderede dansende, syngende og drikkende kvinder.

LÆS OGSÅ: Bøger og film om ytringsfrihed

Men også diskussioner indenfor islam om hvorvidt musik er halal eller haram, Stalins forsøg på at knægte Shostakovich, begrebet Entartete Musik og Hitlers eliminering af jødiske komponisters arbejdsmuligheder, drabet på Víctor Jara i Chili i 1973. Eller hvad med BBCs sortlistning af God save the Queen med The Sex Pistols, indførelsen af Parental Advisory-mærkningen i USA i 80'erne, popstjerner der ikke må optræde i Kina, etc? Eksemplerne er mange og kommer i mange forskellige udformninger. 

Unsongs - sange udsat for censur

Den norske musiker og aktivist Pål Moddi Knutsen ønskede at hylde modstanden mod undertrykkelse ved at sætte fokus på sange som på den ene eller anden måde har været udsat for censur. Han satte sig derfor i 2014 for at indsamle og indspille sange fra hele verden som på den ene eller anden måde har været udsat for censur. Resultatet blev albummet Unsongs bestående af 12 numre fra 4 kontinenter.

Efter at have rejst verden rundt og interviewet en lang række musikere blev  Moddi dog hurtigt klar over at der er materiale til et uendeligt antal albums. Du kan læse mere om projektet og de 12 udvalgte numre på www.unsongs.com.

Verdensmusikbanken

Andre gode steder at dykke ned i musikcensurens væsen og udmøntning er www.verdensmusikbanken.dk og www.freemuse.org. Her kan du læse baggrundsartikler om musikcensur på globalt plan i både historisk og aktuelt perspektiv. Wikipedia har også en ganske glimrende artikel om emnet som du kan læse her. Endelig kan du også bestille Taboo tunes : a history of banned bands & censored songs og Shoot the singer! : music censorship today via Bibliotek.dk. 

LÆS MERE: Frihed til at vælge

Censur af covers og videoer

Når snakken falder på musikcensur tænker jeg også instinktivt censur af album covers. I Danmark har vi ikke eksempler herpå, men i fx USA og England sker det med jævne mellemrum. Læs mere herom i Banned in the U.S.A.: 20 Wildest Censored Album Covers fra Rolling Stones og 40 outrageous banned album sleeves fra NME.  

LÆS OGSÅ: Kvinder i musikken

Censur rammer selvfølgelig også fra tid til anden musikvideoer. Musikvideoer begyndte at vinde frem i 1960'erne, men blev for alvor mainstream i 1980'erne med MTV. Censuren kan dække alt fra ord der fjernes eller camoufleres til totalt forbud. Et af de nyere og mest omtalte tilfælde er Born free med M.I.A.  Men listen er lang - læs blot artiklen NSFW! – It’s The 18 Most Explicit Music Videos Ever fra NME.

Håber at du har fundet inspiration til at dykke ned i et (synes jeg) vigtigt og meget interressant emne.

Materialer