Foto af Flo Maderebner fra Pexels.

VINTER: Ekspeditioner i sneen

02.02.21
Temperaturerne stiger, og vinteren er ikke, hvad den har været. Savner du sne og kulde, så grib fat nogle af de mange spændende bøger om polarforskere og ekspeditioner til de snedækkede lande.

Scott & Amundsen af Roland Huntford

Siden jeg var barn, har jeg været dybt fascineret af de opdagelsesrejsende, der drog til de arktiske egne. Jeg har undret mig over, hvad der drev dem til at udholde disse utrolige lidelser. Var det pligtfølelse eller eventyrlyst? Jeg har læst om Shackletons rejser, om Fridtjof Nansen og ikke mindst Roland Huntfords bog om Scott og Amundsens kapløb om Sydpolen, som jeg med jævne mellemrum tager frem og læser igen.

Amundsen og Scott var to meget forskellige personligheder, og hvor tidligere værker om Sydpols-kapløbet har berømmet Scott og undervurderet Amundsen, går Huntford nærmest i den modsatte grøft. Hans bog har da også været genstand for en vis debat pga. sin ret ensidige skildring af Scott som uduelig og fremhævelsen af Amundsen. 

Huntford (som er født i Sydafrika) kom til London efter 2. verdenskrig. Efter et møde med en dansk kommunist, som var vild med Ibsen, lærte Huntford at læse norsk, og har derfor kunne læse både Scott og Amundsens dagbøger på originalsprog.

Han starter med at beskrive de to mænds vej til Sydpolen. For Amundsen kom lysten til at blive polarforsker allerede som 15-årig, da han læste Sir John Franklins bøger, mens Scott så polarekspeditioner som en karriere genvej i flåden.

Amundsen arbejdede målrettet i mange år på at lære om arktiske forhold, både i praksis og ved at læse relevant litteratur af andre polarforskere o.lign. Scott havde ingen praktisk erfaring med arktiske forhold og forlod sig på Sir Clement Markham og den teoretiske viden fik han hovedsagelig fra samtaler med bl.a. Fridtjoff Nansen.

Hvor Amundsen i detaljer planlagde sin ekspedition til Sydpolen (som han dog først erklærede åbent, at han agtede at rejse til, efter Fram var sejlet ud), så havde Scott en langt mere laissez faire-adgang til planlægningen. 

Og hvor Amundsen efterfølgende beskrev ekspeditionen uden at lægge vægt på problemerne, så gjorde Scotts posthumt udgivne dagbøger ham til en nationalhelt i Storbritannien som en sand engelsk gentleman, der udstod forfærdelige lidelser, dårligt vejr og sort uheld med stoisk mod.

Selv her mange år efter jeg første gang læste ”Scott og Amundsen” er jeg lige fascineret af den. Det er en historie om drømme, vilje og umenneskelige udfordringer.

For en lidt anden vinkel på Roald Amundsen kan jeg anbefale filmen ”Amundsen”, der kan streames på Filmstriben. Og vil du se en film om Sydpol kapløbet, kan du reservere ”I pionerernes fodspor” på biblioteket.

Knud af Anne-Sofie Storm Wesche

Blandt de danske polarhelte kommer vi ikke uden om Knud Rasmussen. Ham har Anne-Sofie Storm Wesche portrætteret i serien Danske Legender med bogen ”Knud Rasmussen – et portræt”.

Over ti kapitler fortæller Anne-Sofie Storm Wesche om Knud Rasmussens liv fra barndommen i præstehjemmet på Grønland, over den danske skolegang som viste sig lidt af en prøvelse, til Knud finder sit kald som rejsende journalist med hovedformålet at udbrede kendskabet til Grønlands befolkning og myter og sagn.

Undervejs bliver der også plads til at fortælle lidt om kvindebedåreren Knud Rasmussen, og om Dagmar Andersen, som han giftede sig med i 1908, og som stod trofast ved hans side trods hans mange affærer, og de lange perioder han var bortrejst.

Endelig er der også en litteraturliste med bøger og en enkelt film, som man kan kaste sig over, hvis man vil vide mere. 

”Knud Rasmussen – et portræt” er med sine 85 sider naturligvis ikke et dybdeborende portræt, der afslører nye sider af polarforskeren. Bogen giver i stedet en fin indføring i Knud Rasmussens liv og bedrifter for dem, som blot ønsker et overblik. Men den kan også sagtens fungere som en appetitvækker, der giver lyst til mere.

På Filmstriben kan du finde kortfilmen ”Knud”, der ved hjælp af fotografier, gamle filmoptagelser og tegninger giver et billede af manden, der hørte hjemme i to verdener.

Polarsvindlerne af Nils Aage Jensen

Som oftest bliver polarforskere og opdagelsesrejsende fremstillet som helte, men Nils Aage Jensen viser her i ”Polarsvindlerne”, at sandheden ikke altid var så enkel.

I 14 kapitler fortæller han om ekspeditioner, hvor lederne var inkompetente, kyniske, løgnagtige og stædige ud over al fornuft hvorved de satte deres folk i livsfare, og bogen kaster dermed et nyt lys over et hidtil ukendt kapitel af polarforskningen.

Bl.a. fortæller NAJ om Adolphus W. Greely, som stod i spidsen for en ekspedition mod Lady Franklin Bay i 1881. Ekspeditionen gik helt galt, og mændene måtte overvintre ved Kap Sabine – et af de barskeste steder ved grønlandskysten. Forholdene var frygtelige. Man havde knap tag over hovedet, og maden slap op, så mændene måtte spise halvrådne fuglekadavere og mos. En dag opdagede Greely, at en af mændene stjal ekstra rationer. I den situation var straffen døden, men da lige præcis denne mand var deres bedste jæger, havde det måske været bedre for ekspeditionens overlevelse ikke at straffe ham? 

Vi hører også om de to nordpolsfarere Cook og Peary, hvis bitre strid om, hvem der først nåede Nordpolen er det måske mest kendte polardrama. Eftertiden har vist, at muligvis nåede ingen af dem frem, og at Cook med meget stor sandsynlighed må have vidst, at han løj, mens Peary kan have været i god tro. Til gengæld citeres Peary for at være ”det utvivlsomt dygtigste, muligvis også det heldigste og sandsynligvis det mest ubehagelige menneske i polarforskningens historie.”

Også Vilhjalmur Stefansson hører til de mere kendte polarfarere, og i kapitlet ”Kynisme i kulden” fortæller NAJ om Stefansson, som slog sit omdømme som polarforsker fast ved sine antropologiske studier. Stefansson boede gennem flere år blandt eskimoer i Arktis, og det gjorde ham ad omveje til leder af den meget omfattende ”The American-Canadian Expedition 1913-1918”. Allerede i planlægningen af ekspeditionen mangledes dog overblik, og det gik da også galt. Skibet Karluk frøs fast i isen, og efter en måneds tid besluttede Stefansson at tage på en jagttur. Med sig tog han 5 mand, og resten af ekspeditionen blev efterladt i drift, for siden at blive knust af ismasserne. Stefansson kom aldrig tilbage, og at nogle af de tilbageblivende på Karluk overlevede, var ene og alene kaptajn Bartletts fortjeneste.

Nils Aage Jensen er godt inde i stoffet, og skriver præcist og usentimentalt. Kapitlerne er forholdsvis korte, og man får lyst til at læse videre, hvilket må siges at være den største kompliment, der kan gives. Alt i alt er bogen et værdifuldt og spændende bidrag til polarforskningens historie, og er man bare det mindste interesseret i området, må man ikke snyde sig for ”Polarsvindlerne”.

Nordstjernen står højt – søfolk og ekspeditioner i Arktis gennem 500 år

”Nordstjernen står højt” indeholder 11 bidrag om forskellige aspekter af Arktis og ishavet.

’En dansk ekspedition i Amerika?’ handler f.eks. om de to danske søfolk, Hans Pothorst og Didrik Pining, som rejste ud for den danske kong Christian d. 1. og – måske – nåede det amerikanske kontinent allerede i 1470’erne.

Kapitlet ’Fregatten BLAA HEYREN lægger ud’ fortæller om den danske flådes tilstedeværelse i Grønland siden 1736, hvor Christian d. 6. på opfordring af storkøbmanden Jacob Severin sender en fregat til Grønland for at beskytte grønlænderne mod overgreb fra bl.a. nederlænderne; og frem til nutidens fiskeriinspektioner og suverænitetshævdelse.

Et tredje bidrag handler om grønlandsmaleren Jens Erik Carl Rasmussen, der var dybt betaget af Grønlands imponerende landskab, og som gennem sit kunstneriske virke var med til at udbrede kendskab til landet og befolkningen. Mens ’LOMROG III-ekspeditionen’ omhandler den tredje ekspedition udsendt i forbindelse med det store danske kontinentalsokkelprojekt, hvor den danske regering sammen med Grønlands Selvstyre rejser krav på retten til en stor del af havbunden i Det Arktiske Ocean.

Og der er flere spændende bidrag på alle mulige forskellige vinkler på søfart i Arktis. Alle fyldt med flotte fotos og illustrationer som gør bogen en sand fornøjelse at bladre i.

Tags
Materialer