Forside på Minette Walters Skæbnetimen

Skæbnetimen af Minette Walters

02.07.19
Velfortalt og dramatisk roman om følgerne af pestens indtog i England i 1348.

I 1348 landede den sorte død på Englands kyster og drog hærgende gennem landet. Rig som fattig døde af den frygtede sygdom, der visse steder efterlod landet helt affolket.

Læs om bogen "De sidste timer her", hvor vi fulgte livet på godset Develish i månederne umiddelbart efter udbruddet. Efter Sir Richards død blev ledelsen af godset overtaget af hans hustru, Lady Anne, som for tiden var ualmindelig godt uddannet og havde nogle radikale idéer vedrørende hygiejne. ”Skæbnetimen” er andet bind i serien, og starter i efteråret 1348.

Under Lady Annes ledelse har Develish isoleret sig og på den måde undgået smitten. Men det begynder at knibe med forsyninger, og usikkerheden om, hvad der sker andre steder i landet, er snart ikke til at bære. Blandt andet på den baggrund er Lady Annes fortrolige, fæstebonden Thaddus Thurkell, sammen med en gruppe unge drenge draget ud i oplandet.

På tilbagevejen støder de ind i My Lord af Bourne, der ikke har venlige følelser til overs for gruppen, og i særdeleshed ikke for Thaddus der fører sig som en fri mand. Mødet giver dog grobund for nye planer i forhold til at sikre Lady Anne godset Develish med slutmålet at kunne sætte alle fæstebønderne fri. Men for at det kan lykkes kræves både held og dygtighed.

Man regner med, at Den sorte død kostede 30 til 60% af Europas befolkning. Ud over de rent menneskelige omkostninger betød det faldende befolkningstal, at manglen på mennesker rystede samfundets sociale struktur. Fra at ens stand var bestemt af forsynet, rejste sig nu nye muligheder for bl.a. fæstebønder, idet de mange dødsfald simpelthen gav mangel på arbejdskraft. I ”Skæbnetimen” går Walters ind i den problematik med de overvældende forandringer som det medførte for både adel og fæstebonde.

Walters har lagt et stort researcharbejde i romanerne, og hendes viden om datidens samfund med kirkens enorme magt og de store sociale skel er en fantastisk kulisse for en dramatisk og spændende fortælling. Hendes sans for et godt plot viser sig nemlig også her, selvom her ikke er tale om en krimi.

 

Materialer