[Intet nummer] af Irene Pedersen

[Intet nummer] af Irene Pedersen

24.04.15
Ubehagelig psykologisk thriller om hvad en stalker kan gøre ved en helt almindelig familie

Johanne og Sander lever et fredeligt liv i Brønshøj med Johannes 7-årige søn, Emil. De arbejder begge som lærere, Sander på en privatskole og Johanne på en skole for udsatte unge. Hverdagen går sin stille gang, men så begynder Emil at lide af mareridt om monstre. Kort efter begynder både Johanne og Sander at modtage opringninger fra et ukendt nummer, hvor ingen siger noget.

I starten er det blot et irritationsmoment, men så accelerer forfølgelsen. Emils bamse forsvinder, bilen bliver vandaliseret, de modtager kasser med rådden frugt og andre modbydeligheder og så videre. Efterhånden er både Sander og Johanne stærkt belastet af situationen, men da de kontakter politiet får de blot at vide, at de kan skifte nummer eller få hemmeligt nummer. Men intet hjælper. Til sidst bliver chikanen for meget, og Johanne beslutter sig for at flytte. Men er det en løsning, eller vil stalkeren blot følge med?

[Intet nummer] er en ualmindelig ubehagelig psykologisk thriller om hvad en stalker kan gøre ved en helt almindelig familie. Hvor få midler man har til at forsvare sig mod ukendte gerningsmænd, der terroriserer uden brug af fysiske midler. Og hvor alvorlige følger det kan få, både psykisk og fysisk.

Hele vejen igennem stiger spændingskurven, og jeg havde svært ved at slippe bogen. Forklaringen på stalkeren lever måske ikke helt op til optakten, men til gengæld er den så ædende ond, at jeg fik det helt skidt.

Materialer