Den blege rytter af Klaus Larsen

Den blege rytter af Klaus Larsen

15.06.20
"Den blege rytter" beskriver de store epidemier, der hjemsøgte og formede Europa, til det kontinent vi kender i dag.

Klaus Larsen er journalist på "Ugeskrift for læger", men har også skrevet flere fagbøger. I "Den blege rytter" beskriver han de store epidemier, der hjemsøgte Europa, og starter med Den Sorte Død, der første gang ramte Europa i 1348-1350, og gentagne gange rystede kontinentet de næste 350 år. Vi hører både om pestepidemierne i Danmark og resten af Europa samt de andre dødelige epidemier, bl.a. kopper og plettyfus, der jævnligt dukkede op i samme periode.

Men Klaus Larsen sætter også sygdommene ind i en historisk, religiøs og kulturel kontekst og fortæller om datidens samfund og følgerne sygdommene fik. Lige fra flagellanternes opståen over jødeforfølgelser til Reformationens betydning for de syge, og hvordan den danske enevældskonge Frederik d. 4.’s rejse til Italien førte til, at Danmark fik en karantænestation på Saltholm i Øresund.

Jeg var både underholdt og skræmt under læsningen. "Den blege rytter" er et morbidt, men spændende bekendtskab, hvor Klaus Larsen kommer langt omkring. Vi hører ikke bare om de store linjer, men kommer også ned i detaljen, uden at det bliver docerende eller ligegyldigt.

Skulle du have lyst til at læse mere om epidemier, kan jeg også anbefale "Verdenshistoriens største epidemier" af Jakob Eberhardt samt "Det er bare en virus" af Anders Fomsgaard, der ser nærmere på de nyere epidemier.

Materialer