Demens

07.05.24
Listen indeholder romaner, noveller, biografier, film og et lille udvalg af den nyeste faglitteratur.

(Originalartikel af Nina Wegner)

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande karakteriseret ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Demens er således ikke en specifik sygdom, idet mange forskellige sygdomme kan medføre demens. 

Demens opstår ofte sent i livet er karakteriseret ved følgende:

  • Svækkelse af en eller flere kognitive funktioner, herunder ofte hukommelse.
  • Forringelse af den praktiske funktionsevne i hverdagen.
  • Tilstanden udgør en forringelse i forhold til det tidligere funktionsniveau.
  • Symptomerne optræder ikke kun i forbindelse med delirium.
  • Demens skyldes sygdom.
    (Nationalt videnscenter for demens)

Romaner og noveller 

 

Film

Biografier

Nyere faglitteratur

Find en oversigt over alle vores emnelister HER

Materialer