Photo by Dominika Roseclay from Pexels

Begynd på en ny genre: Filosofi

29.04.21
Start din filosofiske rejse her.

Som genre, har filosofien nok et ry for at være svært tilgængelig. Ja, nogle har vel ligefrem en følelse af, at visse filosoffer har gjort det til en dyd at skrive så kringlet som muligt - måske for at virke klogere end de egentlig er?
Om sidstnævnte har noget på sig, skal jeg ikke kunne udelukke. At der findes en del filosofiske værker, der kræver at man holder tungen mere end almindeligt lige i munden, er på den anden side svært at komme uden om. Jeg skal da også være den første til at indrømme, at jeg selv har kæmpet mig halvvejs igennem en af Heideggers bøger, blot for at indse, at jeg i bund og grund intet havde forstået af hvad det var han skrev om. Jeg gav op, og den bog har siden stået trygt på bogreolen - imens jeg af og til kaster et halvt tvivlende, halvt ærefrygtigt blik i dens retning.

Det er dog langt fra al filosofi, der er specielt svært at læse.  Jeg vil her give mit bud på et par gode steder at starte.

Hvis jeg kun måtte anbefale én bog...

Skulle jeg anbefale én bog at starte med, der uden at blive til en lærebog, kommer rundt i mange områder af filosofien, og som både er relativt letlæst og meget rar læsning, så må det være Tanker fra en kannibal. Forfatteren selv, Fernando Savate, angiver bogen til at være en bog om etik. Det er det også, men der sendes også afstikkere ud i andre filosofiske grene, og åbnes op for mange af de store spørgsmål. Bogen er skrevet som en fars gode råd til sin søn og kan dermed også sagtens læses af teenagere.

Ud over at bogens råd faktisk virker til at være gode grundregler at leve sit liv ud fra, så fungerer den også som en god vej ind i en filosofisk måde at tænke på. En tænkning hvor man bliver ved med at stille spørgsmålet; "Jamen, hvorfor forholder det sig sådan?". Man får også en god introduktion til mange af de klassiske etiske dilemmaer, fulgt af en opfordring til selv at tænke over det man læser.

Denne sidste anbefaling er nok den mest centrale anbefaling, hvis man vil læse filosofiske tekster (eller blot læse tekster fra et filosofisk standpunkt): Stil spørgsmål og vær kritisk! Hver gang der er svaret på hvorfor noget forholder sig som det gør - ifølge teksten - så åbner det op for nye steder at spørge "Jamen, hvorfor forholder det sig sådan?!?"

Driller det?

De bøger jeg her anbefaler, er valgt ud fra at de skal være nogenlunde tilgængelige. Alligevel kan du opleve at støde på henvisninger eller fagord, du ikke har mødt før. Én af de ting, der kan gøre den filosofiske tradition svær at komme i gang med, er at ord ofte bruges i en meget specifik betydning, der ikke nødvendigvis er den man kender fra dagligdagssproget. Derfor er det en god idé, at alliere sig med en ordbog, så man simpelthen kan slå det op, når man støder på noget man ikke forstår. Her vil jeg anbefale politikens filosofi leksikon, der er et alle tiders opslagsværk, og som har reddet mere end en enkelt studerende, der ikke havde spidset ører under forelæsningerne.

Etik (hvordan lever man det gode liv?)

Etikken er nok det område, hvor de fleste har en umiddelbar interesse for filosofien. Findes der mange vigtigere spørgsmål, end hvordan man lever det gode liv?
Det er netop dette spørgsmål etikken stiller; ikke i betydningen "hvordan får jeg det så behageligt og godt som muligt", men "hvordan lever jeg på en måde der er god - set udefra".

Min anbefaling til et sted at starte på etikken, er et udmærket eksempel på at etikken ikke handler om hvordan vi kan leve rart, men hvordan vi kan leve rigtigt. Peter Singer giver, i Praktisk Etik, sit bud på hvordan vi bør føre vores liv. Singer tilhører den etiske skole der kaldes utilitarister. Han mener derfor, at man skal bedømme sine handlinger ud fra en betragtning om hvordan man skaber mest gavn - eller mere specifikt for hans vedkommende, hvordan man imødekommer flests præferencer. Singer taler for at vi alle bør blive vegetarer, donere en betydelig del af vores indtægter til velgørende formål og at vores etiske ansvar ikke er begrænset til vores nærmeste lokalområde eller familier. For mange lyder dette sikkert langt ud over hvad man finder rimeligt at forlange af den enkelte. 

Netop det, at Singers konklusioner kan være svære at sluge, gør netop denne bog til et godt sted at starte på etikken. Ved det, at der i bogen bliver stillet krav, som de færeste nok efterlever, ligger der en udfordring i at huske at stille spørgsmålet "hvorfor forholder det sig sådan" og kritisk prøve at nå frem til sin egen position i forhold til bogens spørgsmål. For mange vil dette være lettere provokerende, men spændende læsning. 

Erkendelsesteori (hvordan kan vi vide noget? - eller hvordan kan vi vide at vi ved noget?)

En anden af filosofiens helt store områder er erkendelsesteorien. Inden for denne gren af filosofien beskæftiger man sig med hvad viden og erkendelse er for nogle størrelser. Hvad kan vi vide? Hvad vil det sige at vide noget? Findes der sand viden?

I modsæting til mine andre anbefalinger, vil jeg her ikke anbefale et nyere værk. I stedet vil jeg pege på en 400 år gammel bog, skrevet af René Descartes; Meditationer over den første filosofi. 

Vi har her at gøre med en af de store filosofiske klassikere.

På trods af sine mange år på bagen, er denne lille bog ganske tilgængelig. Descartes tager sit udgangspunkt i at han sidder foran kaminen og falder i tanker over, hvad han egentlig kan være sikker på at han ved. Altså sådan rigtig sikker. 

Disse tanker udvikles, og igennem en tankemæssig undersøgelse kastes der tvivl over næsten alle de almindelige antagelser, som vi i dagligdagen ikke ser nogen grund til at betvivle, indtil det eneste der står tilbage er det berømte "cogito ergo sum" - "jeg tænker, altså ér jeg. Et citat mange har hørt, men som Descartes faktisk ikke selv skriver i dette værk.

Ud over at denne bog har sat et kæmpe aftryk på den efterfølgende tids tænkning (den bliver af mange set som starten på den moderne filosofi), er den også et virkelig godt eksempel på den filosofiske tilgang til tænkning. Descartes bliver ved med at pille lag efter lag af sine vanlige antagelser, indtil han sidder tilbage med en kerne, hvorom der ikke kan drages tvivl.

Eksistentialisme (hvad vil det sige at eksistere som menneske?)

Når man siger filosofi, er det første mange tænker, nok et billede af en fransk fortovscafé, hvor en bleg mand med vildt hår, sidder tænksomt med en cigaret og halv kop kaffe. Det man faktisk tænker på her, er med al sandsynlighed den filosofiske gren eksistentialisme.

Eksistentialismen bygger på tænkere som Kierkegaard og Nietzsche, der gik bort fra den filosofiske tradition om at lede efter objektive sandheder, og i stedet satte det oplevede menneskelige liv i centrum. Igennem det tyvende århundrede blev disse tanker grobund for den eksistentialistiske skole, der i stor udstrækning havde rod i Frankrig (her kommer fortovscafeerne ind i billedet). Blandt andet Sartre og Camus blev nogle af de mest prominente inden for denne skole. Eksistentialismen har (med rette) ikke ry for at være et nemt sted at starte sin filosofiske rejse, da den både opererer på et ret abstrakt plan og samtidig ofte forudsætter et stort kendskab til den større filosofiske tradition. Sartre har dog skrevet den lille bog, Eksistentialisme er en humanisme, der henvender sig til et bredere publikum og faktisk er ganske læsbar.

I denne bog præsenterer Sartre, i klare vendinger, hvad hans eksistentialisme går ud på. Ifølge ham er mennesket ikke bare ultimativt ansvarlig for sit eget liv, men også ansvarlig for hele menneskeheden. I den totale ansvarlighed for sig selv og for hele menneskeheden, finder mennesket en angst, da der ikke er noget uden for mennesket selv at fralægge ansvaret til, men på samme tid finder det også dets tilknytning til hele menneskeheden.

Det handler simpelthen om hvordan verden opleves fra menneskets synspunkt.

Dette er selvsagt ikke en endegyldig eller afsluttet læseliste, til den der gerne vil kaste sig ud i filosofiens vande, og man må endelig ikke lade sig afskrække af, at netop den bog man havde udset sig, ikke står på denne liste.

Der er ingen bøger man ikke kan læse, hvis man har viljen til det.

Den sidste anbefaling vil derfor være, at finde det emne som du finder interessant og læs alt hvad du orker om det. Om det er bøger der normalt kaldes for "filosofi" eller ej, er i bund og grund ikke så vigtigt. Hvis du læser dem med et kritisk blik og husker at spørge "Jamen, hvorfor forholder det sig således?", så er du godt i gang med at se verden fra et filosofisk synspunkt.

Materialer