Læs dialogisk for de 3-6 årige

Et godt ordforråd og evnen til at forklare sig er noget af det bedste, du kan give dit barn. Til at udvikle det gode sprog kan det være en hjælp at læse dialogisk. I modsætning til traditionel højtlæsning, hvor den voksne læser, og barnet lytter, går dialogisk læsning i al sin enkelthed ud på, at barnet fortæller og uddyber den historie, I læser sammen.

Før læsningen 

  1. Læs bogen selv og tænk over, hvad I kan tale om, når du læser den sammen med dit barn.
  2. Præsentér bogen inden I går i gang og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen.
  3. Stil spørgsmål om bogens udseende og spørg barnet, hvad det tror, bogen handler om.

Under læsning

  1. Vær åben for spørgsmål mens du læser. Når barnet stiller spørgsmål, så stop og svar.
  2. Følg barnets nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til barnets interesse og lyt til svar.
  3. Inddrag barnet som medfortæller. Stil åbne spørgsmål som fx begynder med hvorfor eller hvad.

Efter læsning

  1. Tal om historien også efter, at bogen er lukket.
  2. Hør hvad barnet godt kunne lide eller undrede sig over.
  3. Brug de nye ord fra bogen, og brug dem gerne i andre sammenhænge.
  4. Læs gerne bogen flere gange i en periode.

For 3 år

For 4 år

For 5 år 

For 6 år

For 7 år