Kvinde med bøger mellem reoler i et bibliotek

Ledig stilling: Formidler/bibliotekar til Team Formidling & Læring med et godt øje for skønlitteraturen og kulturformidling

17.05.21
Brænder du for formidling af skønlitteraturen, og har du fingeren på litteraturpulsen?

Får du lys i øjnene, når du taler om guidet fælleslæsning? Elsker du at afholde og udvikle læsekredse? Bobler du af virketrang til at udvikle og stå i spidsen for kulturelle arrangementer, hvor fællesskab uden abonnement er i højsædet?

Så er det dig, vi mangler på holdet. Horsens Kommunes Biblioteker søger en formidler/bibliotekar med skarp kultur- og litteraturprofil fra 1. september 2021 eller snarest derefter.

Horsens Kommunes Biblioteker har i 2020 gennemført et serviceeftersyn af organisationen med en transparent ramme og et bredt mulighedsrum. Udfaldet af serviceeftersynet er et fælles ønske, ledelse og medarbejdere imellem, om færre teams, en flad ledelsesstruktur og fleksible opgavefællesskaber med høj grad af faglig specialisering men også et øget fokus på tværfaglige arbejdsgrupper. Derfor er formidlingsområdet nu samlet i ét team, og det er her, du kommer i spil som vores nye kulturformidler/bibliotekar.

Vi søger:

Vi søger en uddannet bibliotekar DB, cand.scient.bibl. alternativt en person med anden relevant kandidatuddannelse dog med en solid erfaring fra bibliotekssektoren. En person, der kan styrke Horsens Kommunes Bibliotekers litteraturprofil både strategisk i samarbejde med bibliotekets øvrige formidlere og med litterære aktører på tværs af Danmark.

Du kommer blandt andet til at beskæftige dig med:
Udvikling, implementering og gennemførelse af kulturformidlingstilbud til voksne.
Digital formidling på kulturområdet.
Udstillinger, arrangementer og aktiviteter på kultur- og litteraturområdet.
Samarbejde med relevante interne og eksterne partnere på kultur- og litteraturområdet.
Èn til én- formidling i udlånslokalerne (også aftener og weekender).

Der kan blive tale om betjening og afløsning i en af vore seks filialer, ligesom, at der kan blive tale om projektorienterede eller tværfaglige arbejdsopgaver på tværs af Team Formidling & Læring og kultur og medborgerskab generelt.

Dine kompetencer:

Du brænder for at formidle i øjenhøjde – uanset hvem (og hvor mange) du taler med.
Fagligt interesserer du dig for, hvordan du bedst muligt formidler på en let tilgængelig og inspirerende facon.
Du har fingeren på skønlitteraturpulsen.
Du har gode informationskompetencer, og du har erfaring med bibliotekssektorens it-systemer.
Du har erfaring med formidling af litteratur på sociale medier.
Du sætter dig naturligt i moderatorstolen og tager teten i både interviews og som vært for kulturelle arrangementer.
Du trives med at arbejde tværgående i bibliotekets organisation.
Du er udadvendt og har flair for formidling og kommunikation med bibliotekets brugere.
Du har et godt overblik over projektorienterede arbejdsprocesser.
Du er en tydelig kommunikator med gode skriftlige og mundtlige kompetencer.
Du er udviklingsorienteret, kreativ og iderig.
Du er åben og har gode samarbejdsevner.
Du kan kickstarte opgaver og processer, og du kan afslutte dem igen.

Om os:

På Horsens Kommunes Biblioteker er vi cirka 50 medarbejdere til at betjene i alt 7 biblioteker, fra Brædstrup i vest til Endelave i øst. Biblioteket har et formelt samarbejde med Enner Mark Fængsel, samt en række parter i uddannelsessektoren, herunder gymnasier, folkeskolen og en privat grundskole. Hertil kommer et samarbejde med kulturinstitutioner, dagtilbud m.v. Endvidere er Horsens Kommunes Biblioteker arrangør af den årlige Krimimesse på FÆNGSLET med mere end 7000 gæster.

På Horsens Kommunes Biblioteker ser vi os selv som urbane forsamlingshuse, hvor de fysiske rum er borgernes fælles mødested – forsamlingshuse med højt til loftet, hvor alle har mulighed for at opleve, skabe, deltage og lære i demokratiske fællesskaber uden forpligtelser og abonnement.

Biblioteket er organiseret i teams, hvor tværfaglige kompetencer og opgavefællesskaber er i højsædet sammen med et øget fokus på at lave bibliotek med borgeren i centrum. Her er højt til loftet med plads til et stort selvledelses- og udviklingsrum.

Hovedbiblioteket i Horsens er nyindrettet. Besøgstallene er stigende. Det digitale udlån vokser. Bibliotekets filialer er i fokus, og biblioteksvæsenet i kommunen er i færd med, understøttet af handleplaner, at implementere en ny biblioteksstrategi, som du finder her: https://horsensbibliotek.dk/om-bibliotekerne/biblioteksstrategi 

Du kan se mere om Horsens Kommunes Biblioteker på www.horsensbibliotek.dk her kan du også finde vores mange kulturelle tilbud og projekter.

Arbejdstiden er 37 timer/uge. Der må påregnes aften- og weekendvagter, da vi har brugervenlige åbningstider.

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Du refererer til teamlederen for Team Formidling & Læring.

Arbejdsstedet er primært på hovedbiblioteket i Horsens Kommune, men der kan forekomme opgaver eller vagter på en af vore seks filialer.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning digitalt via stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist:

13.6. 2021

Samtale:

Det forventes, at der afholdes ansættelsessamtaler den 23.6. 2021

Yderligere oplysninger og uddybning om stillingen hos Biblioteksleder, Claus Hagstrøm Hansen, Tlf. direkte: 76 29 24 18 eller Mobil: 24 63 41 55 eller hos Teamleder, Anne Scheffmann Bay Johannesen på tlf. 76 29 24 04

Klik her for at læse mere og sende din ansøgning.