LEDER: Dit demokratiske drivhus

17.08.22
Folkebiblioteket befinder sig i en brydningstid

Biblioteket ændrer sig fra fokus på bogsamlingen til et øget fokus på fællesskaber, folkeoplysning, debat og relationsudvikling. I en tid, hvor størsteparten af byernes øvrige rum og mødesteder for længst er blevet kommercialiserede, søger dit lokale bibliotek ind i rollen som en ikke-kommerciel facilitator af fællesskaber, uden abonnement og uden forpligtelser. Dit bibliotek er altså både en samling, men også et urbant forsamlingshus og et demokratisk drivhus.

Få biblioteket ind under huden med Bladet

Det er netop spændet mellem bibliotekets analoge og digitale materialer, det urbane forsamlingshus og det demokratiske drivhus, vi med ”Bladet” gerne vil gøre dig nysgerrig på. ”Bladet” du sidder med, er nemlig en repræsentant for bibliotekets store spændvidde: Fra de seneste nyheder i bøger, film, musik og podcasts til et helt nyt kæmpestort arrangement for børn, fokus på FN´s 17 verdensmål og bæredygtig madlavning. Hvis du ikke allerede har det, kan du også få Horsens ind under huden, eller komme tættere på din bibliotekar og alle de sjove og spændende spørgsmål, vi får.

Det urbane forsamlingshus rummer altså det meste, og det er kendetegnet ved, at det summer af fællesskab, mødeaktiviteter, virketrang og arrangementer. I det demokratiske drivhus, er der også rammer om uformelle samtaler, møder og samvær på tværs af kulturelle interesser, aldersgrupper og sociale lag.

På biblioteket kan vi drage nytte af hinandens ressourcer og være en del af et kulturelt og demokratisk fællesskab, der stimulerer demokrati og dannelse gennem deltagelse og samskabelse ved at se, lytte og spejle sig i andres holdninger. Det synes jeg i al falsk beskedenhed er ret mageløst.

Vi glæder os til at se dig på biblioteket. Din helt egen kulturskov.

Med venlig hilsen

Claus Hagstrøm Hansen
Biblioteksleder

Tags