Kultur- og læselystformidler (projektleder)

Sidder du allerede nu og genererer ideer om børn- og unges læselyst? Elsker du at arbejde projektorienteret og lede processen? Mestrer du udvikling, implementering og gennemførelse af samskabelses- lærings- og dannelsesprocesser? Så er det dig, vi mangler på holdet i de kommende 3 år.

”Resultaterne i den nationale undersøgelse ”Børn & unges læsning 2021” er ikke opløftende. For fem år siden stod det skidt til med børn og unges læselyst, og det gør det stadig. Faktisk så tror jeg, at vi skal passe på, at vi ikke ender med at vænne os til den tilstand. Derfor skal vi turde drømme og planlægge stort i Horsens, når det gælder børn og unges læsning. Vi skal stile efter, at gøre læsning til en aktivitet, som børn og unge er stolte af. Vi skal arbejde for at vække børns begejstring for litteratur og styrke deres lyst til læsning. Det skal vi ved at inddrage børn og unges voksne, deres fagpersoner, de ansvarlige politikere og embedsmænd i processen, men fremfor alt skal vi inddrage børnene selv! Og så skal vi fejre læsningen, med opsigtsvækkende aktiviteter på kryds og tværs af f.eks. PLC, skoleforvaltning og folkebibliotek. Vi skal løse opgaven sammen. Ellers har vi ikke en chance”.
 
August 2022: Claus Hagstrøm Hansen, biblioteksleder for Horsens Kommunes Biblioteker

Sidder du allerede nu og genererer ideer om børn- og unges læselyst? Elsker du at arbejde projektorienteret og lede processen? Banker dit hjerte for både voksen-, børne og ungdomslitteratur? Brænder du for at vække læselyst i både store og små? Mestrer du udvikling, implementering og gennemførelse af samskabelses- lærings- og dannelsesprocesser? Så er det dig, vi mangler på holdet i de kommende 3 år. Horsens Kommunes Biblioteker søger en kultur- og læselystformidler (projektleder) i Team Formidling & Læring fra 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Vi søger:

Vi søger en uddannet bibliotekar DB, cand.scient.bibl. alternativt en person med anden relevant uddannelse kombineret med solid projektledererfaring og gerne med erfaring fra bibliotekssektoren.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med:

 • Udvikling, implementering og gennemførelse af en helt ny læsefestival, der stadig er på tegnebrættet, og som du selv sammen med dine nye kolleger skal tegne færdig.
   
 • Udvikling, implementering, projektledelse og gennemførelse af Horsens Kommunes Bibliotekers generelle læselystindsats på tværs af genrer og målgrupper i samarbejde med passionerede kolleger.
   
 • Samarbejde og netværk med relevante interne og eksterne partnere.
   
 • Udvikling, implementering og gennemførelse af læringstilbud.
   
 • Udlånsvagter og borgerbetjening.
   
 • Kultur- og litteraturformidling.
   
 • Digital formidling.
   
 • Diverse kommunikationsopgaver.
   
 • Udstillinger, arrangementer og aktiviteter.
   
 • Der kan blive tale om betjening og afløsning i en af vore seks filialer, ligesom der kan blive tale om andre projektorienterede arbejdsopgaver.

Dine kompetencer:

 • Du har et godt overblik over projektorienterede arbejdsprocesser, og du kan indtage rollen som projektleder.
   
 • Du kan begejstre både dine kolleger, samarbejdspartnere og ledelse.
   
 • Du trives med at arbejde tværgående i både bibliotekets og den kommunale organisation.
   
 • Du forstår mekanismerne i en politisk ledet virksomhed.
   
 • Didaktisk interesserer du dig for, hvordan din viden bedst muligt kan formidles i øjenhøjde på en let tilgængelig facon - uanset hvem (og hvor mange), du taler med.
   
 • Du har gode informationssøgningskompetencer og gerne kendskab til bibliotekssektorens it-systemer.
   
 • Du navigerer naturligt på de digitale sociale medier.
   
 • Du har fingeren på den brede litterære puls.

Om os:

På Horsens kommunes biblioteker er vi cirka 45 medarbejdere til at betjene i alt 7 biblioteker, fra Brædstrup i vest til Endelave i øst. Biblioteket har et formelt samarbejde med Enner Mark Fængsel, samt en række parter i uddannelsessektoren, herunder gymnasier og folkeskolen. Hertil kommer et samarbejde med kulturinstitutioner, dagtilbud m.v. Endvidere er Horsens Kommunes Biblioteker arrangør af den årlige Krimimesse på FÆNGSLET med mere end 7000 gæster.

På Horsens Kommunes Biblioteker ser vi os selv som urbane forsamlingshuse, hvor de fysiske rum er borgernes fælles mødested – forsamlingshuse med højt til loftet, hvor alle har mulighed for at opleve, skabe, deltage og lære i demokratiske fællesskaber uden forpligtelser og abonnement.

Biblioteket er organiseret i teams, hvor tværfaglige kompetencer og opgavefællesskaber er i højsædet sammen med et øget fokus på at lave bibliotek med borgeren i centrum. Her er højt til loftet med plads til et stort selvledelses- og udviklingsrum.

Hovedbiblioteket i Horsens er nyindrettet. Men inden for få år tager vi et helt nyt hovedbibliotek i brug. Besøgstallene er stigende. Det digitale udlån vokser. Bibliotekets filialer er i fokus, og biblioteksvæsenet i kommunen er i færd med, understøttet af handleplaner, at implementere en biblioteksstrategi, som du finder her: 
https://horsensbibliotek.dk/om-bibliotekerne/biblioteksstrategi 

Du kan se mere om Horsens Kommunes Biblioteker på www.horsensbibliotek.dk - her kan du også finde vores arrangementer for både børn og voksne, samt vores skole- og uddannelsestilbud.

Hvis du vil vide mere børn- og unges læsning, kan du bl.a. orientere dig i undersøgelsen Børn & unges læsning: 
https://unipress.dk/media/19074/9788772199214_boern-og-unges-laesning-2021ny.pdf

Arbejdstiden er 37 timer/uge. Der må påregnes aften- og weekendvagter, da vi har brugervenlige åbningstider.

Stillingen er tidsbegrænset til og med 31.10.2025.

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Fagligt refererer du til teamlederen for Team Formidling & Læring, samt til projektets styregruppe, som består af teamleder Anne Scheffmann, proces- og udviklingsmedarbejder Louise Buus, chef for BBF Allan Malver, samt biblioteksleder Claus Hagstrøm Hansen.

Arbejdsstedet er primært på hovedbiblioteket i Horsens Kommune, men der kan forekomme opgaver eller vagter på en af vore seks filialer.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning digitalt via stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist:

18.9. 2022

Samtale:

Det forventes, at der afholdes ansættelsessamtaler den 26.9.2022.

Ansættelsesudvalget består af følgende personer: Proces- og udviklingsmedarbejder Louise Buus, Tillids repræsentant og bibliotekar Lea Tølbøl Sørensen, Teamleder Anne Scheffmann og Biblioteksleder Claus Hagstrøm Hansen.

Yderligere oplysninger og uddybning om stillingen hos Biblioteksleder, Claus Hagstrøm Hansen, Tlf. direkte: 76 29 24 18 eller mobil: 24 63 41 55 eller hos Teamleder, Anne Scheffmann Bay Johansen på tlf. 76 29 24 04 eller mobil: 21 17 63 58.

Send din ansøgning:

Klik her for at sende ansøgning

Foto: Centralbibliotekernes fotobank