Hvad betyder nedlukningen for dig?

13.03.20
Som følge af regeringens seneste tiltag i forhold til inddæmning af spredningen af Corona-virus (COVID-19) er alle Horsens Kommunes Bibliotekers afdelinger lukkede. Her kan du få svar på ofte stillede spørgsmål omkring biblioteket, imens vi har lukket ned på grund af det forhøjede beredskab.

I forhold til udlån, aflevering og reserveringer af materialer får det følgende konsekvenser:

Alle afdelinger er lukket, også de selvbetjente biblioteker. Det vil derfor ikke være muligt at låne eller aflevere materialer. Der er ikke adgang til bibliotekerne, så vi tilbyder ikke aviser, kopi, it osv.

Hvis du ikke har nået at hente en opfyldt reservering:

Reserveringen vil udløbe i lukkeperioden. Du kan dog hente din reservering senest 5 dage efter, at biblioteket atter er åbent. Herefter vil materialet blive sat på plads, og du skal lave en ny reservering. 

Aflevering og fornyelse af materiale:

Det er muligt at forny materiale på hjemmesiden, medmindre der er reservering på materialet.

Gebyrer:

Der tilskrives ikke gebyrer på materiale, som skulle have været afleveret i lukkeperioden. Men husk at aflevere senest 14 dage efter genåbning. Du kan dog stadig betale tidligere gebyrer via vores hjemmeside.

Hjemkaldelser, påmindelser m.m.:

Se venligst bort fra hjemkaldelser og andre beskeder vi måtte have udsendt på lukkedagen. Vi udsender ikke flere beskeder i lukkeperioden.

Nye reserveringer:

Der er ikke muligt, at reservere vores materialer i lukkeperioden. Der genåbnes for muligheden for at reservere materialer når biblioteket åbner igen.

Materiale bestilt hjem fra andre biblioteker:

Der kan i lukkeperioden ikke bestilles hjem fra andre biblioteker.

Online tilbud:

Bibliotekets online tilbud er uberørt af lukningen. Det er dermed muligt at tilgå e-Reolen, filmstriben og alle de andre tilbud som hidtil.