Verdensmål 13

FNs verdensmål 13: Klimaindsats

14.01.24
Den grønne omstilling går for langsomt, og vi er på vej mod næsten tre graders opvarmning

Indhold i denne artikel:

Hvad går verdensmål 13 ud på?

Stigende verdenshave, havis, der smelter på nordpolen, og ekstremt vejr som skovbrande, hedebølger og oversvømmelser.
Vi ser allerede mange konsekvenser af, at vores klima forandrer sig. 

Derfor handler Verdensmål 13 om, at klimaforandringerne skal bremses, så fremtidige generationer har mulighed for at leve et godt liv på jorden.

Verden har en plan for at komme i mål med den grønne omstilling, men Parisaftalen fra 2015 bygger på, at landene frivilligt sænker deres CO2-udledning, og indtil videre har landene ikke handlet hurtigt nok.
Forandringerne skal gå meget stærkere, hvis vi skal holde os under en temperaturstigning på to grader – og så tæt på 1,5 grader som muligt. 

Hvad kan du selv gøre

Tag cyklen eller offentlig transport
Biler udleder store mængder CO2, og biobrændsel er ikke nødvendigvis et bæredygtigt alternativ.
Benyt i stedet offentlig transport eller cykel i det omfang, du kan.

Hvis du skal investere i en ny bil, kan du overveje en elbil.
Udviklingen er nået langt, og i dag er der batteriskiftestationer i det meste af Danmark.
Hvis du ikke har mulighed for det, er det en god ide at vedligeholde din gamle bil, da en vedligeholdt bil forurener mindre.

Begræns antallet af flyrejser
Fly udleder store mængder CO2.
En rejse til New Zealand, tur-retur, udleder den samme mængde CO2 som elforbruget i et gennemsnitshus i cirka tre år.
Og korte flyveture er også problematiske, da der skal bruges ekstra brændstof til start og landing.

Danmark er også dejlig at holde ferie i – især om sommeren.

Spis mindre kød
Kød er en af de mest ressourcekrævende fødevarer at producere.
Den globale kødproduktion og den stærkt stigende globale efterspørgsel på kød resulterer i, at enorme skovområder bliver ryddet for at skabe plads til kvægbrug og til dyrkning af soja til husdyrfoder.

I Danmark udleder landbruget lige så store mængder drivhusgasser som hele den samlede transportsektor, og med 146 kilo kød per indbygger om året er danskerne det mest kødspisende folkefærd i verden.
En almindelig, kødbaseret diæt påvirker klimaet lige så meget som et helt års almindeligt/moderat forbrug af en mindre personbil.

Spis færre mælkeprodukter
Mælkeprodukter er ressourcekrævende at producere, fordi køer kræver store mængder foder for at producere mælk.
Samtidig udleder kvæg både store mængder CH4 (Metangas) og CO2.
Mælkeprodukter udgør den fødevaregruppe, der, næst efter kød, belaster klimaet mest.

Køb lokal mad i sæson, helst økologisk
Lokalt produceret mad, der ikke er produceret i drivhus, udleder generelt mindre CO2 end varer, der er produceret i udlandet og transporteret til Danmark med fly.
Økologiske varer er ikke nødvendigvis bedre for klimaet på kort sigt, men de er mere bæredygtige og miljøvenlige på den lange bane.

Spar på dit strøm- og varmeforbrug
Størstedelen af den el og varme, der produceres, resulterer i udledning af store mængder kulstof.
Man kan skifte til energi produceret af genanvendelige ressourcer såsom vand eller vind, og som forbruger kan man være med til at efterspørge mere vedvarende energi.
Indtil al energi stammer fra genanvendelige ressourcer, er den mest effektive måde at reducere sin klimapåvirkning på dog at reducere sit personlige forbrug.

  • Anvend el-spareskinner og undlad at sætte dine el-produkter på standby
  • Vask dit tøj ved en lavere temperatur
  • Skru ned for varmen.

Genbrug og sortér genanvendeligt affald
Genbrug mindsker forbruget og dermed produktionen.
Bortskaffelse af affald kan være en belastning for klimaet, da affaldsafbrænding udleder giftige klimagasser. Det er især et problem i udviklingslande, hvor røgen sjældent bliver renset.
Affaldssortering har til formål at sikre, at affaldet håndteres på den mest korrekte måde, og at det, der kan genbruges, bliver genbrugt.

Køb FSC-certificeret træ og træprodukter
FSC-mærket er din garanti for, at det træ, du køber, stammer fra bæredygtig skovdrift.
Undgå at købe eksotisk træ fra gamle skove, herunder træsorterne iroko, mahogni, abachi og teaktræ. 

Begræns forbrug af papir
Produktionen af tryksager kræver både energi og papir. 
Begræns dit forbrug af papir og tryksager. 

Reparer dine ting når de går i stykker
Har du en ting som er på vej i skraldespanden, fordi du ikke selv kan fixe den, så hold fast i den lidt endnu og tag den med når vi holder åbent i Repair Café på Horsens Bibliotek. Repair Caféens mål er hjælpe til med de små reparationer, der kan give brugsgenstande en længere levetid.
Læs mere her: Repair café

Køb færre ting og i bedre kvalitet
En af de største klimafjender er vores forbrug.
Hvis du køber færre ting af bedre kvalitet, kan du i længden både spare penge og gøre en stor forskel for klimaet.
 

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold. Publiceret første gang 2023
Redigeret af Horsens Kommunes Biblioteker juni 2024 

Materialer