Danmarks National Socialistiske Arbejderparti

DNSAP i Horsens

28.08.18
Der er skrevet meget om besættelsen og 2. verdenskrig. Også når det gælder Horsens. Men mens der var stor fokus på modstandsbevægelsen, har der manglet afdækning af den modsatte part i konflikten.

Af Lars Bo Larsen, medredaktør Horsens Leksikon

Der er skrevet meget om besættelsen, og det er i høj grad også tilfældet med Horsens historie om 2. verdenskrig. Men mens der var stor fokus på modstandsbevægelsen, har der manglet afdækning af den modsatte part i konflikten. Der er ingen tvivl om, at man i forskningen længe fokuserede på modstandsbevægelsen.

DNSAP 1930 - 45

DNSAP (Danmarks National Socialistiske Arbejderparti) stiftedes den 16. november 1930, med ritmester Cay Lembcke som partifører. Den vigtigste indflydelse på DNSAP kom fra Tyskland. DNSAP`s partiprogram var mere eller mindre en fordanskning af det tyske National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei`s (NSDAP) program, det tyske parti´s betegnelser, symboler og retorik fordanskes. I 1933 blev den sønderjyske læge Frits Clausen udnævnt til partifører. I 1939 opnåede DNSAP for første gang at blive valgt ind i folketinget. DNSAP blev repræsenteret med 3 mandater.

Ved den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 var der i DNSAP en forventning om en snarlig overtagelse af regeringsmagten, men disse forhåbninger led skibbrud i løbet af efteråret 1940 da den forventede tyske støtte udeblev. I 1944 trådte partifører Frits Clausen tilbage og blev erstattet med et førerråd. I krigens sidste måneder eksisterede DNSAP forsat, men var præget af interne magtkampe.

DNSAP, Horsens Afdelingen

Horsens afdelingen blev oprettet omkring årsskiftet 1937 - 38. Tidligere havde et mindre antal lokale DNSAP - medlemmer været organiseret igennem partiets landsorganisation eller som medlemmer af udenbys parti - afdelinger. Lederen af parti - afdelingen i Horsens var manufakturist Johan Peter Balleby, der samtidig ledede afdelingens propaganda arbejde. Det er svært at give et retvisende billede af aktivitetsniveauet i parti - afdelingen. Men vi ved dog så meget, at Horsens afdelingen var en del af Jelling og Almind Syssel (DNSAP`s administrative inddeling) og at syssellederen i perioden 1. september 1940 - 2. februar 1942 var landsretssagfører Hans Carl Bryld. Bryld - familien der indtog centrale poster i DNSAP, var bosat på Rask Hovedgård, vest for Horsens.

Dette indebar oprettelsen af en lokal Storm Afdeling (SA) under ledelse af slagtermester Hans Jørgen Wive, og desuden oprettelsen af en Nationalsocialistisk Ungdom (NSU) afdeling, som var DNSAP`s ungdoms organisation (drenge i alderen 10 - 18 år). Det var i det hele taget en periode, hvor den nationalistiske, antikommunistiske og antisemitiske bevægelse på den yderste højre havde vind i sejlene, og der er ikke tvivl om, at det også gav god grobund for etableringen af lokale parti - afdelinger.

Efter oprettelsen af den lokale parti - afdeling i Horsens, gennemførte partiet fra og med slutningen af 1938 en række offentlige nationalsocialistiske arrangementer i Horsens, enkelte af disse indebar at DNSAP foranstaltede parader igennem Horsens gader med Dannebrog side om side med vajende hagekorsbannere. Ved sådanne arrangementer var den lokale parti - afdeling forstærket med aktivister fra udenbys parti - afdelinger - primært yngre partimedlemmer, så det var muligt at stille med en styrke på et par hundrede deltagere.

Hovedparten af partiets lokale offentlige arrangementer blev afholdt i samtidens velkendte horsensianske lokaliteter såsom Håndværker - og Industriforeningen i Allègade, Hejmdal i Rædergade, Munchs Hotel i Smedegade og Horsens Teater. Ved DNSAP`s arrangementer i Horsens var talerne primært fra partiets landsorganisation og ikke fra den lokale parti - afdeling.

I forbindelse med flere af DNSAP`s offentlige arrangementer var det muligt at købe billetter i ”Fædrelandet”´s (DNSAP`s partiorgan) kiosk i Borgergade. Kiosken fungerede fra ultimo 1940, som DNSAP`s lokale partikontor, kiosken var åben i tidsrummet 10 - 21. Partikontoret 19 - 21.

DNSAP havde ud over kiosken i Borgergade en række lokale udsalgssteder i Horsens - primært ved mindre erhvervsdrivende, som var partimedlemmer eller som alt andet lige sympatiserede med nationalsocialismen.

”Frikorps Danmark”

I forbindelse med oprettelsen af ”Frikorps Danmark” i 1941 blev der etableret hvervekontorer i Danmark, igennem DNSAP`s partikontorer, også i Horsens fandt der en hvervning sted af frivillige til tysk krigstjeneste, der blev rekrutteret frivillige fra nationalsocialistiske, antisemitiske og antikommunistiske miljøer - både partimedlemmer og ikke partimedlemmer.

Fra Horsens området kan med sikkerhed bekræftes 3 faldne frivillige fra ”Frikorps Danmark”: Knud Olaf Petersen, Frede Nicolai Damgaard Andersen og Asbjørn Bøgedal. Om de pågældende var partimedlemmer er uklart. Ligesom det er uklart hvor mange lokale DNSAP medlemmer der lod sig hverve til aktiv tysk krigstjeneste.

Det Lokale Retsopgør

Under det lokale retsopgør efter besættelsen blev en række lokale fremtrædende DNSAP parti - medlemmer idømt straffe for forskellige forhold i henhold til straffelovstillægget af 1945. Den lokale partileder Johan Peter Balleby, blev idømt 4 års fængsel samt 5 års rettighedstab for forsøg på hvervning af frivillige til tysk krigstjeneste, samt for at have sendt indberetning om danske forhold til tyske myndigheder. Leder af den lokale SA - formation, Hans Jørgen Wive, blev idømt 1 år og 3 måneders fængsel for angiveri og værnemageri.

På billedet ovenfor: Byarkivet, B916. Formodentlig frihedskæmpere, der afhenter DNSAP`s partileder i Horsens, maj 1945, udfor adressen Sundvej 18 c.

Artiklen har tidligere været publiceret i Horsens Posten.

Materialer