"At bo mit eget stille sted": Interview med en indsat

Vi har spurgt en indsat, hvad man tænker om friheden, når man ikke har den. Det er både interessant, klog og bevægende læsning. Det er også tankevækkende, når man selv er fri og måske tager denne frihed for givet.

Vi har interviewet den indsatte, "Peter", som har en lang dom, for at finde ud af hvad man tænker om frihed, når man ikke længere har den. Kan man mærke, at man ikke er fri - og hvordan føles det? Hvad er det for ting i hverdagen, som minder en om, at man ikke er fri - og hvad er det man savner allermest, når man er lukket inde i længere tid? Er den ting, de fleste af os tager for givet, friheden, overhovedet til at få øje på, når man er i fængsel?

For som "Peter" er inde på, er man fanget både i forhold til de ydre omstændigheder, men også de indre:  "Når man kigger ud er der tremmer og store hegn, når man kigger ind er der dårlig samvittighed og vagter med nøgler." Læs med og blive klogere.

De svar og holdninger som kommer til udtryk, er alene "Peters" subjektive opfattelse af hans hverdag og situation.Prøv at beskrive hvad frihed betyder for dig.

- Frihed er at være uafhængig og selv have valgt indholdet i sin dagligdag. Selv at have taget valget om at finde et arbejde, uddanne sig dertil, at stå op om morgenen og køre afsted, selv have valgt dagligdagens pligter og gøremål, have et ansvar for ens eget liv og lade det forme sig efter ens egne normer og overbevisninger. Samfundets regler og normer skal følges, men ikke på nogen måde kan man sidestille dem med Kriminalforsorgens, end ikke vi fanger er så skævt ansporet. Det er bekymrende og hårdt at være låst fast i.

Frihed er, at være fri for at blive overvåget og blive mødt med mistillid som udgangspunkt. At kunne være sig selv tro, sige sin mening, gøre hvad man finder rigtigt og i det hele taget, at opføre sig som et ordentligt menneske, uden konsekvenser. Konsekvenser fra Kriminalforsorgens og dens personales side, uden bekymring for hvilke midler der bliver brugt, hvis man ikke retter ind. Hverdagen her er falsk, falske smil for ikke at blive flyttet i isolation, falsk opførsel for opnå prøveløsladelse. Smile og sige tak til "vagter" som har stjålet fra dig, behandlet dig som dyr. Alternativet er ikke at gøre dette og sidde fuld tid, i nogens tilfælde vil det betyde flere år længere bag tremmer. Småligheden hersker blandt murene.

LÆS OGSÅ: Mental medicin: Lidt om fængselsbiblioteket

Frihed er at have et formål med livet, have ansvar og være et rigtigt menneske. Få myndigheden tilbage, stå op om morgenen og gå på arbejde. Se familie og venner i andre omgivelser end et lukket besøgsrum. Være sammen hvor det er rart, være udendørs sammen, komme til lægen og tandlægen, når der er noget galt og blive behandlet som et menneske. At kunne hjælpe med at passe børn, når der er fødselsdage eller begravelser, når noget uventet sker, at kunne være der for de mennesker, som er allermest nære og kære til en. Det savner jeg, og det er frihed for mig.

Frihed fra sindet, ens eget sind, skammen over kriminaliteten som er begået og ens kære, man har svigtet, den er tyngende og svær nogensinde at komme fri af. Frihed i sindet er derimod noget at ønske sig. Her er tilknyttet psykoterapeuter, som gerne taler med os fanger, men ikke overholder tavshedspligten, og dermed er til mere skade end gavn. En psykolog er her heldigvis også, til de få, som bliver henvist af sygeafdelingen.

Er du blevet mere opmærksom på hvad frihed er - og er frihed mere end én ting?

- Jeg er blevet mere bevidst om alt hvad jeg ikke har og kan længere, da meget af min tid går med, at tænke over disse vigtige dele af livet, at savne dem. Derfor er min opmærksomhed også skærpet omkring dem, når de kommer og går, og hvordan jeg vil gribe dem an når jeg engang bliver "fri" igen. Hvad jeg vil gøre anderledes og bruge min, til den tid, nyvundne frihed til. Og hvad jeg ikke vil bruge den til...

LÆS OGSÅ: Ta' en tænkepause med Frihed

Frihed er mange konkrete ting og samtidig et ord af mere abstrakt betydning. Nogle af de mere konkrete ting håber jeg, at svare på igennem spørgsmålene enkeltvis, hvorpå jeg håber at spørgsmålene samlet set, vil give et indtryk af, hvad begrebet frihed betyder for mig.

Hvordan mærker du, at du er berøvet din frihed?

- Det kommer blandt andet til udtryk gennem alle restriktionerne, som givetvis er i et fængsel. Kl. 21.15 bliver vi låst inde på cellen, kl. 7.00 vækket igen. Kontakten til omverdenen foregår igennem en aflyttet telefon, i et offentligt forum, med maksimum 10 forudindstillede numre.

Afhængigt af hvilket fængsel og hvilken afdeling man er i/på, er dagene monotone og indholdet mere eller mindre tomt. Man bliver dikteret at leve et liv på et dårligt fungerende systems præmisser. Kontakten til ens kære er reduceret kraftigt, nærværet er svært at bibeholde og deres hverdag bliver til tider svær at forholde sig til, da den er så fjern fra ens egen.

Der er ikke meget at give af, ikke meget at fortælle om, andet end, en tom hverdag, hvor der altid sker det samme. Dårlige oplevelser deler man ikke med andre end ens medindsatte, da familien helst skal skånes for mere ubehag, end de i forvejen har på grund af en. Når man kigger ud er der tremmer og store hegn, når man kigger ind er der dårlig samvittighed og vagter med nøgler. At friheden ikke er her længere mærkes i alt, over alt.

Hvilken rolle får fængselsbiblioteket - musikken, bøgerne - når man er berøvet sin frihed?

- Der er mere "fritid", hvilket efterhånden er blevet et trælst ord, en træls ting. Men som bliver lettere med musikken og bøgerne, en god bog er en midlertidig flugt fra fængslet, fra fritiden. Det er når der intet foregår, man er overladt til sig selv og alle tankerne og savnet. Musikken og bøgerne er fantastiske til at være i det, men samtidig ikke. Udenfor fængslet får jeg ikke selv læst så meget, som jeg gerne ville. Men herinde ville jeg ikke være foruden, hverken bøgerne eller den søde bibliotekar. Bøgerne er også en god måde at bibeholde og eller forbedre ens sprog og ordforråd på, hvilket er nødvendigt i disse omgivelser.

Hvad læser du selv i øjeblikket?

- Jeg læser Mario Puzos Godfather, og Jan Guillous Brobyggerne.

Hvad savner du mest og hvad ser du mest frem til, når du kommer ud?

- Jeg savner allermest min familie, og ser allermest frem til at være en del af deres liv igen, at kunne hjælpe til og være der for dem, når de har brug for mig. Jeg glæder mig til at gå på arbejde, få en hverdag og leve et liv efter mine egne betingelser, køre bil og cykle på mountainbike, købe mit eget tøj, bo mit eget stille sted og grille udendørs med dem, jeg holder af. Jeg savner min FRIHED og ser frem til at få den igen! (Smiler)Navnet Peter er opdigtet for at beskytte den indsattes privatliv.
Materialer