Vilkår for lån af lokaler

Horsens Kommunes Bibliotekers møderum stilles til rådighed for andre, der ønsker at benytte faciliteterne, når rummene ikke anvendes til biblioteksformål.

Vilkår

Rummene stilles vederlagsfrit til rådighed til følgende formål:
 • Studieformål.
 • Møder i f.eks. politiske, faglige og religiøse foreninger og netværk.
 • Arrangementer med oplysende og kulturelle formål.
 • Generalforsamlinger i foreninger.
Rummene stilles ikke til rådighed til følgende formål:
 • Private selskaber.
 • Egentlig erhvervsvirksomhed.
Regler for benyttelsen af rummene:
 • Møderummene må kun benyttes til de formål, i de tidsrum og på de vilkår, som er aftalt.
 • Ansvaret for benyttelse af rummene og inventar påhviler den, der har truffet aftale om lån.
 • Horsens Kommunes Biblioteker kan mod forudbestilling stille forskelligt apparatur gratis til rådighed.
 • Ved offentlig annoncering af arrangementer, der afholdes på Horsens Kommunes Biblioteker, skal det fremgå, hvem der er ansvarlig for arrangementet, og hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes.
 • Højeste deltagerantal i de respektive rum skal overholdes, af hensyn til forskrifter fra brandmyndighederne.
 • Benyttelse af møderummene skal ske i det tidsrum, der nærmere er fastsat i forbindelse med det enkelte rum.
 • Aflysninger meddeles til Horsens Kommunes Biblioteker.
 • Biblioteket påtager sig intet ansvar for eventuel overlast på eller tyveri af brugernes ejendele.
Booking af sal på Horsens Bibliotek og Bræstrup Bibliotek
Der gælder særlige regler for booking af sal på Horsens Bibliotek og Brædstrup Bibliotek. Det er ikke muligt at booke direkte. Booking er automatisk en forespørgsel, der skal godkendes af rette vedkommende.