Skolerne i Horsens Kommune

TILBUD TIL 1. KLASSE

Rim & Remser 
Sted: Alle biblioteker i kommunen
Indhold: Vi gætter gåder om dyr og leger med aktive rim, hvor kroppen sættes i gang, for at skærpe børns interesse for bøger og læsning gennem rim og remser. Vi slutter af med en rimet skør historie.
Varighed: ca. 30 minutter
Tid: Hele året

Vinterbogen (Januar/Februar)
Sted: Alle biblioteker i kommunen og i skolen
Indhold: I Vinterbogen er der fokus på at dele sin begejstring for at læse og skabe et positivt læsefællesskab i klassen. Der er både aktiviteter, der lægger op til, at klassen samarbejder i skoletiden, og aktiviteter, eleverne kan lave i deres fritid. Aktiviterne meldes ud inden start. Hovedpræmien er et forfatterbesøg i klassen.
Materiale sendes ud omkring årsskiftet.
Varighed: Forskelligt efter hvilken aktivitet 
Tid: Januar og februar

Læselyst for børn - Til forældre og lærere
Sted: Ude på den enkelte skole fx på forældremøde
Indhold: Vi laver et kort oplæg om læselyst og fortæller om udvalgte gode bøger til målgruppen. Indholdet kan variere efter ønske.
Varighed: 20-40 minutter (kan tilpasses)
Tid: Hele året

Book en tid: Tlf. 76 29 24 50 eller mail boernogunge@horsens.dk