Europa World Plus

Opslagsværk, der omfatter hele verden og de store internationale organisationer

Værket er meget bredt i sit sigte og indeholder bl.a. opdaterede politiske, økonomiske og historiske analyser om de enkelte lande samt verdens 9 regioner. De indledende artikler til de enkelte regioner belyser hovedproblemstillinger for området. Indeholder desuden statistiske oplysninger med mulighed for selv at danne sammenlignende statistik.

Omfatter også mulighed for at downloade fra arkivet i Europa World Year Book 2006 –.

Basen er meget let at anvende og velegnet til skoleopgaver og som supplement til rejselitteratur.

  Søg i Europa World Plus