Noder og sangbøger

Søger du noder for klarinet eller noder for kor med lige stemmer? Mangler du teksten til en dansk protestsang fra 1960érne?

Klik dig frem til en bestemt node eller sangbog. Mere målrettet søgning kan med fordel foretages i www.bibliotek.dk hvor du bl.a. kan søge på bestemte instrumentsammensætninger.

Instrument
Se hvad vi har af noder for specifikke instrumenter (saxofon, guitar, blokfløjte, mm.)

Sangstemme
Se hvad vi har af noder for specifikke sanstemmer (2 solostemmer, blandet kor, lige stemmer, mm.)

Genre
Se hvad vi har af noder for specifikke genre (rock, blues, jazz, kammermusik, mm.)

Sangbøger
Se hvad vi har af forskellige sangbøger i musikafdelingen.

Danmarks Digitale Nodebibliotek
Det kongelige Bibliotek har de seneste par år digitaliseret en stor del af deres ældre noder, og tilmed delvist gjort disse tilgængelige til udskrivning.

Digital kopiering og ophavsret
Man må ikke uden videre kopiere det, man har lånt på biblioteket. Det gælder både cd’er, noder og andet materiale. Læs mere om digital kopiering og ophavsret.