Digital kopiering og ophavsret

Regler for kopiering af materialer

CD’er

Det er ikke tilladt at kopiere cd’er lånt på biblioteket. Du finder de præcise regler for digital kopiering på Kulturministeriets hjemmeside.

Noder

Noder er beskyttet indtil 70 år efter komponistens død. Hvis der er mere end én komponist, regnes de 70 år efter den længstlevendes død. Er komponisten ukendt (anonym), er værket beskyttet i 70 år efter den første udgivelse. I tvivlstilfælde kan bibliotekaren være behjælpelig med at finde ud af, om kopiering er lovlig.

For noder beskyttet af lov om ophavsret gælder bl.a. følgende:

•Det er tilladt at tage fotokopier fra et nodehæfte til privat brug

•Det er tilladt at lave en digital kopi til personlig brug

•Det er tilladt at afskrive noder efter hukommelsen

•Det er ikke tilladt at benytte kopibutikker til kopiering af noder

•Det er ikke tilladt at benytte fotokopimaskiner på biblioteket

Bestemmelsen om kopiering findes i Bekendtgørelse af lov om ophavsret LBK nr. 763 af 30/06/2006, paragraf 12, stk. 3 og 4.

Du kan læse mere om ophavsret, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt, på www.infokiosk.dk