Lokalhistoriske links

Her finder du en oversigt over en række hjemmesider, som handler om Horsens.

Byarkivet

Leder du efter gamle fotografier, matrikelkort, skøde- og panteprotokoller og effekter som gamle glansbilleder og påklædningsdukker, så finder du det i Byarkivet. Byarkivet er Horsens og omegns historiske hukommelse. Byarkivet indsamler og bevarer materiale om byens og egnens historie og gør det tilgængeligt for alle interesserede. Her findes kilderne, i original eller kopi, til Horsens historie de sidste ca. 250 år.

Museer

Vil du vide mere om Horsens historie, er museerne en god indgang.

Horsens Kulturhistoriske Forening

Er du lokalhistorisk interesseret og vil gerne dele din interesse med andre? Så er Horsens Kulturhistoriske Forening sikkert noget for dig. Foreningen arrangerer bl.a. foredrag og ekskursioner og har frivillige arbejdsgrupper omkring bl.a. amatørarkæologi.

Danmarks Nationale Privatarkivbase

I Danmarks Nationale Privatarkivbase får du mulighed for at søge i 120.000 person-, erhvers-, forenings- og institutionsarkiver. F.eks. indeholder Personarkiver typisk breve, regnskaber, ejendomspapirer, personlige dokumenter, fotografier, erindringer, dagbøger m.v., som kan være relevant for slægtsforskning.