Kulturkufferter - Rundt i kulturen

”Rundt i kulturen” er den lokale del af det nationale ”Kulturkuffert”-projekt, der sætter fokus på at børn med udfordringer oplever mulighederne i kunst og kultur.

I Horsens kommune laver vi et tværgående samarbejde om og med børn og deres forældre.

Samarbejdspartnerne er:

  • Horsens bibliotek
  • Horsens kommunes dagtilbud via Daginstitution Søndermark og Børnegårdens Børnehave
  • Komediehuset
  • Horsens Musikskole
  • Europæisk Middelalderfestival og Horsens Museum
  • Danmarks Industrimuseum
  • Horsens Kunstmuseum
  • Bo Trivsel, Det boligsociale Sekretariat.

kulturkuffertProjektet blev skudt i gang ved et arrangement med bl.a. borgmester Peter Sørensen på Horsens bibliotek i juni 2015, hvor 100 børn og voksne fra de to daginstitutioner deltog sammen med Kulturstyrelsen.

Siden august 2015 har langt over 200 børn fra Daginstitution Søndermark og Børnegårdens Børnehave fået deres helt egen Kulturkuffert med bøger, film og dukketeater samt et Kulturpas til de mange aktiviteter.

Udover at give nogle gode fælles oplevelser, er projektets formål at styrke børnenes sprog og deres sociale og personlige kompetencer.

Børnene har været ude og besøge kulturinstitutionerne – de har hørt gode historier, set teater, sunget, spillet musik og danset. De har mødt vores lokale forhistorie fra Middelalderen, fået svendebrev som nisser – og de har mødt kunsten og selv arbejdet med former og farver.

De fælles oplevelser, hvor alle børnene har deltaget sammen med pædagogerne, har givet stof til mange gode og sjove snakker både i daginstitutionen og hjemme sammen med forældrene. Børnenes sprogudvikling er blevet støttet, både børn og voksne har været glade for aktiviteterne - og flere børn fortæller, at de få læst op derhjemme.

Forældre vil i løbet af projektets forløb få bedre mulighed for at benytte de lokale kulturtilbud og kulturinstitutionerne kan gennem samarbejdet opnå et større kendskab til hinanden, der i sidste ende bliver til fordel for børnene.

Projektet afsluttes fredag den 28. oktober 2016 i Multihallen på Lindvigsvej med Kulturbasar kl. 14-16.

Her bliver det børnene, der underholder med dans og sang, bl.a. Kulturkuffertsangen, og alle kulturaktørerne er klar til at fortælle om deres tilbud til børn og voksne.

Vi byder på en let forfriskning og glæder os til at slutte projektet af sammen med børnene og deres forældre.

Kontaktperson: Vibeke Mygind, projekt- og uddannelseschef ved Horsens kommunes biblioteker, Tobaksgården 12, 8700 Horsens. Mail: bibvm@horsens.dk – dir.tlf. 7629 2474.