Litteraturens Verden

Adgang
Adgang med biblioteks-login
Giver en krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie.

Gennemgår verdens litteraturhistorie fra oldtidens Ægypten og frem til moderne tid med fokus på europæisk/vestlig litteratur, men behandler også litteratur fra Latinamerika, Afrika, Asien osv.

Litteraturen er delt ind i epoker (fx oldtiden, middelalderen, renæssancen, oplysningstiden, romantikken osv.) Under eksempelvis renæssancen har man mulighed for at læse en generel tekst om renæssancen, men også mulighed for at dykke ned i de forskellige genrer – såsom epos, prosa, drama og digtning.

Skal man behandle litteratur fra et specifikt område, fx engelsk litteratur i renæssancen klikker man sig videre til Engelsk litteratur i renæssancen, hvor man ligeledes har mulighed for at dykke ned i engelsk epos, engelsk prosa, engelsk drama, engelsk digtning osv.

Målgruppe: Elever på ungdomsuddannelser og voksne.