eStatistik.dk

eStatistik

Adgang
Fri adgang
eStatistik samarbejder med Danmarks Statistik om udviklingen af skræddersyet erhvervsstatistik.

Der er adgang til udvalgte datasæt fra Danmarks Statistik, samt artikler og rapporter. Find bl.a. information indenfor emnerne kommunestatistik, branchestatistik, globalisering, iværksættere, vækstvirksomheder, konkursstatistik, IT-erhvervene, videnerhverv, kompetenceklynger, cleantech og oplevelsesøkonomi.